Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
ขั้นตอน : 6.16 สื่อสารข่าวสารสำคัญระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน +
รายการกำหนดการของขั้นตอน 6.16 สื่อสารข่าวสารสำคัญระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนักเรียน
- เปิดภาคเรียนที่ 1 / 2561 (วันที่ 15 พ.ค. 2561)
- หยุดเรียนเนื่อง วันวิสาขบูชา (วันที่ 29 พ.ค. 2561)
- หยุดดเรียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา (วันที่ 27 ก.ค. 2561)
- หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (วันที่ 30 ก.ค. 2561)
- วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ (วันที่ 13 ส.ค. 2561)
- หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 (วันที่ 15 ต.ค. 2561)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 (วันที่ 16 ต.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันปิยมหาราช (วันที่ 23 ต.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9/วันชาติ/วันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 5 ธ.ค. 2561)
- หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ (วันที่ 10 ธ.ค. 2561)
- ปิดเรียน 22 ธ.ค. – 1 ม.ค. หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ (วันที่ 22 ธ.ค. 2561)
- เปิดเรียนหลังเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2562)
- หยุดเรียนเนื่องจากวันครู Teacher’s Day (วันที่ 16 ม.ค. 2562)
แผนงาน : -
โครงการ : -

หน่วยงาน : - ฝ่าย : -
ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
ผู้บันทึกแผนงาน/โครงการ : มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
กำหนดการ
หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9
วันที่ 15 ตุลาคม 2561

สถานที่ Montfort College Secondary Section
เวลา กิจกรรม สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
-

  
•แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
 
•หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
•คำสั่งแต่งตั้ง
 

•อัลบั้มภาพ (ที่เกี่ยวข้อง)(0)  
การประสานงานที่ผ่านมา (ข่าวที่เกี่ยวข้อง)(0)

 


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้