[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

การบรรจุเครื่องหลัง

 

นับเป็นกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ซึ่งลูกเสือจะต้องมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลัง

ให้พร้อม เหมาะสมกับเดินทางไกลไปแรมคืน ซึ่งอุปกรณ์ที่จะจัดเตรียมจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณ์ประจำตัว
 

2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สำหรับหมู่หรือกอง

   

อุปกรณ์เฉพาะบุคคล

  ลูกเสือ - เนตรนารี จะต้องเตรียมพร้อม ก่อนกำหนดเดินทาง ควรมีน้ำหนัก
ไม่มากนักและมีความจำเป็น ดังนี้คือ
  1. กระติกน้ำ ใส่น้ำสะอาดให้เต็ม
  2. เครื่องใช้ประจำตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ผ้าถุง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
รองเท้าแตะ ไฟฉาย ช้อนส้อม จานข้าว ยาทากันยุง เป็นต้น
  3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได้แก่ เสื้อ กางเกง ผ้าพันคอ หมวก

เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า เป็นต้น หากเป็นเนตรนารี ก็ จะเป็น กระโปรง

  4. ยาประจำตัวและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
  5. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา
  6. ในกรณีที่เป็นฤดูฝน ต้องเตรียมชุดกันฝน ฤดูหนาว ให้เตรียมเสื้อกันหนาว
  7. เครื่องนอน เช่น เต็นท์ ผ้าปูที่นอน เสื่อ ผ้าห่ม ถุงนอน เป็นต้น
  8. ถุงพลาสติก เพื่อใช้สำหรับใส่เสื้อผ้าเปียกชื้น หรือเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว
  9. เชือกหรือยางเพื่อใช้ผูกรัดอุปกรณ์สิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ
  10. ไม้ง่าม
   
อุปกรณ์สำหรับหมู่หรือกอง
  อุปกรณ์สวนรวม คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทุกคนในหมู่หรือกองที่ลูกเสือควรเตรียม

เพื่อนำไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน ซึ่งต้องแบ่งหน้าที่กันนำสิ่งของไปเช่น นาย หมู่ เอาตะเกียง มีดพร้า และแผนที่ รองนาย หมู่ นำ พลั่วสนาม เต็นท์ กระเป๋าร่วมยา หัวหน้าคนครัว ต้องเตรียมกระทะ หม้อ ทัพพี รองหัวหน้าคนครัว ต้องนำ กลับข้าว เครื่องปรุงไป เป็นต้น

  1. ตะเกียง
  2. เครื่องครัวที่จำเป็น เช่น หม้อ สำหรับ ปรุงอาหาร กระทะ มีดทำครัว
  3. อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระป๋องสำหรับรับประทานทั้งหมู่
  4. กระดาษชำระ
  5. กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล
 

6. ถังน้ำ กะละมัง ผ้าเช็ดจาน

  7. ไม้ขีดไฟ เชื้อไฟ
  8. ยาขัดรองเท้า ยาขัดโลหะ
  9. ขวาน มีดพร้า พลั่วสนาม
  10. เต็นท์สำหรับ 2 คน พร้อมอุปกรณ์
   
สิ่งที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง
  - สิ่งของมีค่า หรือราคาแพง ต่างๆ เช่น สร้อยคอทองคำ แหวนทองคำ สร้อยข้อมือ
  - อุปกรณ์การพนันทุกชนิด
 

- สุรา ยาเสพติด ทุกชนิด

   
การสาธิตการบรรจุเครื่องหลัง
  เครื่องหลัง คือถุงหรือกระเป๋าสำหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ และใช้สะพายหลังเพื่อให้
สามารนำสิ่งของไปยัง สถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกเครื่องหลังจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นมากสำหรับกิจกรรม การเดินทางไกล เพราะลูกเสือต้องใช้บรรจุอุปกรณ์ประตัว อุปกรณ์ประจำหมู่ ซึ้งต้องนำไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมการบรรจุ สิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า มีข้อแนะนำดังนี้
 

1. ควรเลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป

  2. ควรบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหรือสิ่งของที่ใช้ภายหลังไว้ข้างล่างส่วนสิ่ง
ของที่ใช้ก่อนหรือใช้รีบด่วน เช่นไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม้ขีดไฟ ฯ ให้ไว้ข้างบนสุดของเครื่องหลังซึ่งสามารถนำออกมาใช้ได้อย่างสะดวก
  3. บรรจุสิ่งของนุ่ม ๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เสื้อผ้าใส่ในเครื่องหลังตรงส่วน
ที่จะสัมผัสกับหลังของลูกเสือเพื่อจะได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง
  4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ข้าวสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผ้าหรือ
ถุงพลาสติกก่อน แล้วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง
  5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครื่องหลังไม่ได้ ให้ผูกถุงนอนและผ้าห่มนอน
ของลูกเสือไว้นอกเครื่องหลัง คลุมด้วยพลาสติกใสเพื่อกันเปียกน้ำ
  6. เครื่องหลังที่ลูกเสือนำไปต้องไม่หนักจนเกินไป เพราะถ้าหนักเกินไป

จะทำให้ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ำหนักของเครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 1 ใน 5 ของน้ำหนักตัวลูกเสือ เช่น ถ้าลูกเสือหนัก 60 กิโลกรัมเครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม เป็นต้นปัจจุบัน เครื่องหลังที่ใช้บรรจุสิ่งของนั้นมีหลายชนิดแล้วแต่ลูกเสือจะเลือกใช้เช่นกระเป๋า ย่าม หรือ เป้ ลูกเสือควรเลือกใช้เครื่องหลังที่มีลักษณะคล้ายเป้ เพราะมีช่องสำหรับบรรจุสิ่งของหลายประเภท

   
เทคนิคและหลักการบรรจุของลงเป้
  1. ใส่ของที่ใช้ทีหลังก่อน
  2. ของแข็งควรบรรจุไว้ด้านนอก
  3. ของเบา ของนิ่ม ให้บรรจุติดกับหลัง
  4. ใส่ของที่ต้องใช้ก่อน เป็นลำดับสุดท้าย

 

นับเป็นกิจกรรมหนึ่งของลูกเสือ ซึ่งลูกเสือจะต้องมีการเตรียมการเรื่องเครื่องหลัง

ให้พร้อม เหมาะสมกับเดินทางไกลไปแรมคืน ซึ่งอุปกรณ์ที่จะจัดเตรียมจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. อุปกรณ์เฉพาะบุคคล หรือ อุปกรณ์ประจำตัว
 

2. อุปกรณ์ส่วนรวม หรืออุปกรณ์สำหรับหมู่หรือกอง

   

อุปกรณ์เฉพาะบุคคล

  ลูกเสือ - เนตรนารี จะต้องเตรียมพร้อม ก่อนกำหนดเดินทาง ควรมีน้ำหนัก
ไม่มากนักและมีความจำเป็น ดังนี้คือ
  1. กระติกน้ำ ใส่น้ำสะอาดให้เต็ม
  2. เครื่องใช้ประจำตัว เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า ผ้าถุง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน
รองเท้าแตะ ไฟฉาย ช้อนส้อม จานข้าว ยาทากันยุง เป็นต้น
  3. เครื่องแบบและเครื่องประกอบเครื่องแบบ ได้แก่ เสื้อ กางเกง ผ้าพันคอ หมวก

เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า เป็นต้น หากเป็นเนตรนารี ก็ จะเป็น กระโปรง

  4. ยาประจำตัวและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
  5. เข็มทิศ แผนที่ สมุดจดบันทึกการเดินทาง ดินสอ ปากกา
  6. ในกรณีที่เป็นฤดูฝน ต้องเตรียมชุดกันฝน ฤดูหนาว ให้เตรียมเสื้อกันหนาว
  7. เครื่องนอน เช่น เต็นท์ ผ้าปูที่นอน เสื่อ ผ้าห่ม ถุงนอน เป็นต้น
  8. ถุงพลาสติก เพื่อใช้สำหรับใส่เสื้อผ้าเปียกชื้น หรือเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว
  9. เชือกหรือยางเพื่อใช้ผูกรัดอุปกรณ์สิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ
  10. ไม้ง่าม
   
อุปกรณ์สำหรับหมู่หรือกอง
  อุปกรณ์สวนรวม คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทุกคนในหมู่หรือกองที่ลูกเสือควรเตรียม

เพื่อนำไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน ซึ่งต้องแบ่งหน้าที่กันนำสิ่งของไปเช่น นาย หมู่ เอาตะเกียง มีดพร้า และแผนที่ รองนาย หมู่ นำ พลั่วสนาม เต็นท์ กระเป๋าร่วมยา หัวหน้าคนครัว ต้องเตรียมกระทะ หม้อ ทัพพี รองหัวหน้าคนครัว ต้องนำ กลับข้าว เครื่องปรุงไป เป็นต้น

  1. ตะเกียง
  2. เครื่องครัวที่จำเป็น เช่น หม้อ สำหรับ ปรุงอาหาร กระทะ มีดทำครัว
  3. อาหารสด อาหารแห้ง และอาหารกระป๋องสำหรับรับประทานทั้งหมู่
  4. กระดาษชำระ
  5. กระเป๋ายาและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล
 

6. ถังน้ำ กะละมัง ผ้าเช็ดจาน

  7. ไม้ขีดไฟ เชื้อไฟ
  8. ยาขัดรองเท้า ยาขัดโลหะ
  9. ขวาน มีดพร้า พลั่วสนาม
  10. เต็นท์สำหรับ 2 คน พร้อมอุปกรณ์
   
สิ่งที่ไม่ควรบรรจุเครื่องหลัง
  - สิ่งของมีค่า หรือราคาแพง ต่างๆ เช่น สร้อยคอทองคำ แหวนทองคำ สร้อยข้อมือ
  - อุปกรณ์การพนันทุกชนิด
 

- สุรา ยาเสพติด ทุกชนิด

   
การสาธิตการบรรจุเครื่องหลัง
  เครื่องหลัง คือถุงหรือกระเป๋าสำหรับใส่สิ่งของต่าง ๆ และใช้สะพายหลังเพื่อให้
สามารนำสิ่งของไปยัง สถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกเครื่องหลังจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นมากสำหรับกิจกรรม การเดินทางไกล เพราะลูกเสือต้องใช้บรรจุอุปกรณ์ประตัว อุปกรณ์ประจำหมู่ ซึ้งต้องนำไปใช้ในการอยู่ค่ายพักแรมการบรรจุ สิ่งของลงในถุงเครื่องหลังหรือกระเป๋า มีข้อแนะนำดังนี้
 

1. ควรเลือกเครื่องหลังที่มีขนาดพอเหมาะไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป

  2. ควรบรรจุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหรือสิ่งของที่ใช้ภายหลังไว้ข้างล่างส่วนสิ่ง
ของที่ใช้ก่อนหรือใช้รีบด่วน เช่นไฟฉาย เสื้อกันฝน ไม้ขีดไฟ ฯ ให้ไว้ข้างบนสุดของเครื่องหลังซึ่งสามารถนำออกมาใช้ได้อย่างสะดวก
  3. บรรจุสิ่งของนุ่ม ๆ เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม เสื้อผ้าใส่ในเครื่องหลังตรงส่วน
ที่จะสัมผัสกับหลังของลูกเสือเพื่อจะได้ไม่เจ็บหลังขณะเดินทาง
  4. สิ่งของบางประเภท เช่น ยารักษาโรค ข้าวสาร เป็นต้น ควรใส่ถุงผ้าหรือ
ถุงพลาสติกก่อน แล้วจึงบรรจุลงเครื่องหลัง
  5. ในกรณีที่ถุงนอน และผ้าห่มบรรจุเครื่องหลังไม่ได้ ให้ผูกถุงนอนและผ้าห่มนอน
ของลูกเสือไว้นอกเครื่องหลัง คลุมด้วยพลาสติกใสเพื่อกันเปียกน้ำ
  6. เครื่องหลังที่ลูกเสือนำไปต้องไม่หนักจนเกินไป เพราะถ้าหนักเกินไป

จะทำให้ลูกเสือเหนื่อยเร็ว น้ำหนักของเครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 1 ใน 5 ของน้ำหนักตัวลูกเสือ เช่น ถ้าลูกเสือหนัก 60 กิโลกรัมเครื่องหลังควรหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม เป็นต้นปัจจุบัน เครื่องหลังที่ใช้บรรจุสิ่งของนั้นมีหลายชนิดแล้วแต่ลูกเสือจะเลือกใช้เช่นกระเป๋า ย่าม หรือ เป้ ลูกเสือควรเลือกใช้เครื่องหลังที่มีลักษณะคล้ายเป้ เพราะมีช่องสำหรับบรรจุสิ่งของหลายประเภท

   
เทคนิคและหลักการบรรจุของลงเป้
  1. ใส่ของที่ใช้ทีหลังก่อน
  2. ของแข็งควรบรรจุไว้ด้านนอก
  3. ของเบา ของนิ่ม ให้บรรจุติดกับหลัง
  4. ใส่ของที่ต้องใช้ก่อน เป็นลำดับสุดท้าย

 


การบรรจุเครื่องหลัง


โดย: มาสเตอร์  พชร    ชัยสงคราม
งาน: งานลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร
อ้างอิงแผนงาน : -
อ้างอิงโครงการ : -
แหล่งที่มา:

ขอบคุณสำหรับการโวตท์
Vote
เป็นประโยชน์ต่อผู้โพสต์เอง
เป็นประโยชน์ต่อฉัน
เป็นประโยชน์ต่อผู้ปกครอง
เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน
มีประโยชน์ต่อทุกคน
บุคลากร 0 บุคคลภายนอก 0

อ่าน 1 ครั้ง


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้