Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ จ.เชียงใหม่ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการ กรุงไทยยุววาณิช
 โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ เชียงใหม่ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการ กรุงไทยยุววาณิชมีครูที่ปรึกษา1ท่าน นักเรียน18 คนเมื่อวันที่11 กันยายน 2550 โดยมี ม.นิวัติอรุณวิไล และนักเรียนที่ทำโครงการร่วมให้คำแนะนำในการศึกษาดูงานครั้งนี้
มิส  วารุณี    ธิจิตตัง ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 181 ครั้ง จาก กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้