Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ งานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                         ด้วยเนื่องทางภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้กำหนดจักดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  รอบชิงชนะเลิศ  ในวันศุกร์ที่  31  ตุลาคม  2551  เวลา  10.30-11.30  น.  ณ  งานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์  หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ  คือ
                        1.  นายพิชญ์            อุปพงษ์                  ชั้น  ม.6/1
                        2.  นางสาว  นิชาภา  ใจคำปัน                  ชั้น  ม.6/5
โดยมีครูที่ปรึกษาคือ    ม.สมศักดิ์  จัตวัฒนกุล • บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
นาย  พิชญ์    อุปพงศ์
นางสาว  นิชาภา    ใจคำปัน รมณี    เหลี่ยมแสง (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 3097) ผู้แจ้งข่าว
 ปรีชา    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3096) ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง จาก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้