Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    ผลการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ งานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                         ด้วยเนื่องทางภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้กำหนดจักดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  รอบชิงชนะเลิศ  ในวันศุกร์ที่  31  ตุลาคม  2551  เวลา  10.30-11.30  น.  ณ  งานอุตสาหกรรมเกษตรแฟร์  หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ  คือ
                        1.  นายพิชญ์            อุปพงษ์                  ชั้น  ม.6/1
                        2.  นางสาว  นิชาภา  ใจคำปัน                  ชั้น  ม.6/5
โดยมีครูที่ปรึกษาคือ    ม.สมศักดิ์  จัตวัฒนกุล 

• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
1.      

• นักเรียนที่เกี่ยวข้อง
1. นาย  พิชญ์    อุปพงศ์
2. นางสาว  นิชาภา    ใจคำปัน รมณี    เหลี่ยมแสง (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 3097) ผู้แจ้งข่าว
 ปรีชา    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3096) ผู้ตรวจทาน
จำนวนผู้อ่าน 2 ครั้ง จาก กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

0 คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้