Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

    รับตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของบริษัท Toptest center
 
นักเรียนที่สมัครสอบของบริษัท Toptest Center จำกัด
ในวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
ให้นักเรียนมารับตัวอย่างข้อสอบของครั้งที่ผ่านมา พร้อมเฉลย
ได้ที่ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ในวันเวลาราชการ
ส่วนกำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
• บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
มิส  ปริศนา    อินทรชิต
 อภิญญา    ติรสุวรรณวาสี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3097)


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
    - ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการระดับนานาชาติประจำปีการศึกษา 2553ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1
    - ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2552 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
    - รับสมัครแข่งขันหมากล้อมในงาน Chiangmai Go Open ครั้งที่ 5 ณ ลาน Sky Hall กาดสวนแก้ว
    - รับสมัครทดสอบความรู้คณิตศาสตร์บริษัทเสริมปัญญาจำกัด
    - รับสมัครทดสอบความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บริษัท ท๊อปเทสต์ จำกัด
ข่าวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด    


 อภิญญา    ติรสุวรรณวาสี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3097) ผู้แจ้งข่าว
จำนวนผู้อ่าน 47 ครั้ง จาก กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
12.1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4
คน  เก็บเข้าแฟ้มผลงาน


ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้