พิธีมอบวุฒิบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560      
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม      
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3      
คอนเสิร์ตประจำปีวงเครื่องสายตะวันตก      
Road Map to TCAS62      
MC Students & New Zealand      
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2560      
โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชม Hunan Institute of Science and Technology      
เชิญชมคอนเสิร์ตประจำปี ของวงเครื่องสายตะวันตก      
ฟรี ติวเสริมเติมเต็ม เสริมความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ในงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 26 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา      
Merry Christmas & Happy New Year 2018      
Eco Green Industry 2017