พิธีมอบวุฒิบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560      
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม      
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3      
คอนเสิร์ตประจำปีวงเครื่องสายตะวันตก      
Road Map to TCAS62      
MC Students & New Zealand      
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2560      
โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชม Hunan Institute of Science and Technology      
เชิญชมคอนเสิร์ตประจำปี ของวงเครื่องสายตะวันตก      
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ส่งระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561      
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู สถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้สนใจร่วมงาน AU MINI OPEN HOUSE 2017 วันจันทร์ ที่ 20 พ.ย. 2560      
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ