พิธีมอบวุฒิบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
(เมื่อ 20/กุมภาพันธ์/2561)
    
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
(เมื่อ 20/กุมภาพันธ์/2561)
    
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3
(เมื่อ 20/กุมภาพันธ์/2561)
    
คอนเสิร์ตประจำปีวงเครื่องสายตะวันตก
(เมื่อ 15/กุมภาพันธ์/2561)
    
Road Map to TCAS62
(เมื่อ 14/กุมภาพันธ์/2561)
    
>