[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

 
มกราคม มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

วันที่    กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ฝ่าย ผู้ดำเนินการ
ส. 1 กันยายน 2561  ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ( Got your Talent ) กรุงเทพฯ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ (ฟุตซอล) ( Got your Talent ) Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ( Got your Talent ) อาคารแอมบรอสิโอ(ห้องประชุม 5 อาคารแอมบรอสิโอ) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
จ. 3 กันยายน 2561  ประชุมฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
 เก็บข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายวิชาการ (3 - 28 ก.ย. 2561) Montfort College Secondary Section งานวิจัยและพัฒนา สำนักผู้อำนวยการ มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
 แข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ในกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 สนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
อ. 4 กันยายน 2561  แข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ( Got your Talent ) สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ในกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ( Got your Talent ) สนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
พ. 5 กันยายน 2561  แข่งขันกรีฑา กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ( Got your Talent ) สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ( Got your Talent ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ในกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ( Got your Talent ) สนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
พฤ. 6 กันยายน 2561  แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ในกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ( Got your Talent ) สนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 ประกวดวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ( Got your Talent ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
ศ. 7 กันยายน 2561  พิธีกรรมโอกาสวันศุกร์ต้นเดือน Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ศศิน    ดาวดี
 แข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ ในงานวันวิชาการ Start Up Your Way @CCC Montfort College Secondary Section งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ในกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 สนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันกีฬา STACK FAST 70 ปี SLC หอประชุมยอห์น แมรี่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ ยอห์น แมรี่ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 ประกวดวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 นักเรียน ม.5 + ม.6 ติวภาษาไทยโดยครูลิลลี่ Montfort College Secondary Section งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ มิส  สมฤทัย    ชัยพิมาน
 ประกวดร้องเพลง งานวันวิชาการ "Start Up Your Way" วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค (วอลเลย์บอลชายหาด) สนามวอลเลย์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
ส. 8 กันยายน 2561  แข่งขันตอบปัญหาแพทย์ศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 ( Got your Talent ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ในกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ( Got your Talent ) สนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ( Got your Talent ) สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking Championships ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ( Got your Talent ) ศูนย์สรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต กรุงเทพมหานคร งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค (วอลเลย์บอลชายหาด) ( Got your Talent ) สนามวอลเลย์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
อา. 9 กันยายน 2561  แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ในกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ( Got your Talent ) สนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ ( Got your Talent ) สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย WSSA 2018 Thailand Open Sport Stacking Championships ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ( Got your Talent ) ศูนย์สรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต กรุงเทพมหานคร งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
จ. 10 กันยายน 2561  ประชุมฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
 แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ในกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 สนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค (วอลเลย์บอลชายหาด) สนามวอลเลย์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
อ. 11 กันยายน 2561  แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ในกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ( Got your Talent ) สนามฟุตบอลโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค (วอลเลย์บอลชายหาด) ( Got your Talent ) สนามวอลเลย์บอลชายหาดสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
พ. 12 กันยายน 2561  ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ตึกอำนวยการ(ห้องประชุม ตึกอำนวยการ) งานธุรการและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการ มิส  มยุรี    ทรายแก้ว
 อบรม “การติดตามสารสนเทศผ่าน SWIS REPORT” Montfort College Secondary Section งานบริหารบุคคล สำนักผู้อำนวยการ มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
พฤ. 13 กันยายน 2561  แข่งขันทักษะ STEM Skill Competition ปีการศึกษา 2561 ( Got your Talent ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
ศ. 14 กันยายน 2561  การแข่งขัน Youth Presenter / นำเสนอผลงาน ( Got your Talent ) อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 แข่งขันทักษะ STEM Skill Competition ปีการศึกษา 2561 ( Got your Talent ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 กิจกรรม "ไทยพีบีเอส ชวนครูวิทย์ -คณิต มาคิดให้ว้าว ตอน strong ด้วย Stem ปี 2" ( Got your Talent ) อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟฮออล์ St.Joseph Hall) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
ส. 15 กันยายน 2561  การสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 รอบ 1 ปีการศึกษา 2562 และประชุมผู้ปกครอง อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟฮออล์ St.Joseph Hall) งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
 ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา "Goal City Thailand Band KNOCKOUT 2018" กรุงเทพฯ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
อา. 16 กันยายน 2561  ประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนเอนิเมชั่น โครงการ "เงินออม สร้างชาติ" นำเสนอผลงาน ( Got your Talent ) ตลาดหลักทรัพย์ กรุงเทพฯ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
จ. 17 กันยายน 2561  ประชุมฝ่ายวิชาการ Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
 ส่งวิจัยฯ ครั้งที่ 2 บทที่ 3 Montfort College Secondary Section งานวิจัยและพัฒนา สำนักผู้อำนวยการ มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
 ประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนเอนิเมชั่น โครงการ "เงินออม สร้างชาติ" นำเสนอผลงาน ตลาดหลักทรัพย์ กรุงเทพฯ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
อ. 18 กันยายน 2561  แข่งขันรายการ ม.ปลายสายเก่ง รอบ 3 ( Got your Talent ) สตูดิโอ JSL ลาดพร้าว งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
 ส่งวิจัยฯ ครั้งที่ 2 บทที่ 3 ( Got your Talent ) Montfort College Secondary Section งานวิจัยและพัฒนา สำนักผู้อำนวยการ มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
 ประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนเอนิเมชั่น โครงการ "เงินออม สร้างชาติ" นำเสนอผลงาน ( Got your Talent ) ตลาดหลักทรัพย์ กรุงเทพฯ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
พ. 19 กันยายน 2561  ส่งวิจัยฯ ครั้งที่ 2 บทที่ 3 Montfort College Secondary Section งานวิจัยและพัฒนา สำนักผู้อำนวยการ มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
 แข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ (เซปักตะกร้อ) สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
พฤ. 20 กันยายน 2561  ส่งวิจัยฯ ครั้งที่ 2 บทที่ 3 Montfort College Secondary Section งานวิจัยและพัฒนา สำนักผู้อำนวยการ มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
 แข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ (เซปักตะกร้อ) สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
ศ. 21 กันยายน 2561  ส่งวิจัยฯ ครั้งที่ 2 บทที่ 3 Montfort College Secondary Section งานวิจัยและพัฒนา สำนักผู้อำนวยการ มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ห้องประชุม 2 อาคารสามัคคีนฤมิต โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
 แข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ (เซปักตะกร้อ) สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
ส. 22 กันยายน 2561  มอบตัวนักเรียนโควตา ม.1 และนักเรียน ม.4 รอบ 1 ปีการศึกษา 2562 อาคารเซนต์โยเซฟ ฮออล์ St.joseph Hall(ห้องประชุม 6 อาคารเซนต์โยเซฟฮออล์ St.Joseph Hall) งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
 แข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ (เซปักตะกร้อ) สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
จ. 24 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
อ. 25 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พ. 26 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
พฤ. 27 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ศ. 28 กันยายน 2561  สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 Montfort College Secondary Section งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  พีรพงษ์    บัวเหลือง
ส. 29 กันยายน 2561  กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 9 Montfort College Secondary Sectionณ สนามแข่งขัน Bully Bowl ชั้น 4 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว งานกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
 กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 9 เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
 แข่งขันว่ายน้ำภายในโรงเรียน สระว่ายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายธุรการ-การเงิน มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
 แข่งขันรายการเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
อา. 30 กันยายน 2561  แข่งขันรายการเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2561 ( Got your Talent ) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์  นิคม    พุทธิมา
จ. 1 ตุลาคม 2561  เก็บข้อมูลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อฝ่ายกิจการนักเรียน (1 - 31 ต.ค. 2561) Montfort College Secondary Section งานวิจัยและพัฒนา สำนักผู้อำนวยการ มิส  ธีริศรา    คำสิทธิ์
อ. 2 ตุลาคม 2561  ค่าย Multi-language 4 ภาษา ( ค่ายวิชาการ MC Academic Camp ) เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  สุชาวดี    ยั่งยืน
พ. 3 ตุลาคม 2561  จัดทำสารสนเทศฝ่ายวิชาการเป็นรายเดือน Montfort College Secondary Section งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
พฤ. 4 ตุลาคม 2561  เข้าเงียบครูคาทอลิก สวนเจ็ดริน งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ภัสรา    พงษ์พิศ
ศ. 5 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
 ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
 ส่งหลักสูตรครูผู้สอน ภาคเรียนที่ 1 Montfort College Secondary Section งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ มิส  พุทธชาติ    โอคอนเนอร์
ส. 6 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
 ทำบุญโรงอาหาร Montfort College Secondary Section งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  ชนกกร    ไชยวงค์คำ
 ทำบุญโรงอาหาร Montfort College Secondary Section งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป มิส  ชนกกร    ไชยวงค์คำ
อา. 7 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
จ. 8 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
อ. 9 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
 เข้าค่ายทัศนศึกษา ณ เขตการปกครองพิเศษ ฮ่องกง เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  สุชาวดี    ยั่งยืน
 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
พ. 10 ตุลาคม 2561  ค่ายกระแสเรียก Montfort College Secondary Section งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
 เข้าค่ายทัศนศึกษา ณ เขตการปกครองพิเศษ ฮ่องกง เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  สุชาวดี    ยั่งยืน
 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
พฤ. 11 ตุลาคม 2561  เข้าค่ายทัศนศึกษา ณ เขตการปกครองพิเศษ ฮ่องกง ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  สุชาวดี    ยั่งยืน
 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) ประเทศญี่ปุ่น งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
ศ. 12 ตุลาคม 2561  เข้าค่ายทัศนศึกษา ณ เขตการปกครองพิเศษ ฮ่องกง ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  สุชาวดี    ยั่งยืน
 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) ประเทศญี่ปุ่น งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
ส. 13 ตุลาคม 2561  โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) ประเทศญี่ปุ่น งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
อา. 14 ตุลาคม 2561  โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) ประเทศญี่ปุ่น งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
จ. 15 ตุลาคม 2561  โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) ประเทศญี่ปุ่น งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
อ. 16 ตุลาคม 2561  โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ( ทัศนศึกษาต่างประเทศ ) ประเทศญี่ปุ่น งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
พ. 17 ตุลาคม 2561  การแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเครือฯ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน มิส  ดวงมณี    คำป่าแลว
 โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น งานกลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม