ครูยึดโทรศัพท์นักเรียนไม่คืน มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์      
สูตรอาหารเหนือ      
ยำหน่อใส่น้ำปู๋      
สูตรอาหารเหนือ      
เบื่อวันจันทร์........เป็นสัญญาณที่ไม่ดี      
โรคแพ้ไม่เป็น      
เอ็งด่าข้านิ่ง.. เอ็งเห่าข้าเงียบ เอ็งว่าใครเป็นทุกข์ ใครสุขสบาย