Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
ปิดการฝึกทบทวน ผกท. ผช.ผกท. และฝึก นศท.บังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2562 (เมื่อวานนี้)
ห้องเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ที่ 10-14 มิถุนายน 2562 (เมื่อวานนี้)
สอนเครื่องแบบการแต่งกายลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 (เมื่อวานนี้)
ห้องเรียนดีเด่นระดับชั้น ม.2 สัปดาห์ที่ 2 (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมหน้าแถว ระดับชั้น ม.1-3 (เมื่อวานนี้)
ห้องเรียนดีเด่น แผนการเรียน English Programme (เมื่อวานนี้)
ห้องเรียนดีเด่น แผนการเรียน English Programme สัปดาห์ที่ 2 (เมื่อวานนี้)
มอบธงห้องเรียนดีเด่น ม.3สัปดาห์ที่ 5 (เมื่อวานนี้)
สถาบันการทำอาหารชั้นสูงของประเทศฝรั่งเศส (le Cordon Bleu) แนะนำหลักสูตรการเรียน ให้กับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส (16 มิ.ย. 2562)
การทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (16 มิ.ย. 2562)
งาน นศท.เข้าร่วมการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารผู้บังคับบัญชา (15 มิ.ย. 2562)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงวดงาน เพื่อติดตามการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง (14 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมผสานชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 และ 6/10 (13 มิ.ย. 2562)
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 39 (13 มิ.ย. 2562)
แสดงความยินดีกับกับนักเรียนที่ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Young Makers Contest (13 มิ.ย. 2562)
แสดงความยินดีกับนักเรียน สอบมาตรฐาน Cambridge KET ,Cambridge IELTS (13 มิ.ย. 2562)
สมาคมยูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูโดรายการ Thailand International Judo Championships 2019 (12 มิ.ย. 2562)
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ เชิญวิทยากรจาก Le Cordon Bleu มาบรรยายให้กับนักเรียน (12 มิ.ย. 2562)
สถาบัน Mercier Tutor มาวัดบุคลิกภาพ และอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (12 มิ.ย. 2562)
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประสานงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง (12 มิ.ย. 2562)
แจกเข็มขัดอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบการแต่งกายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.1 (11 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมผสานชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 และ 6/8 (11 มิ.ย. 2562)
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ ประสานงาน วิทยาลัยนานาชาติ มช. มาบรรยายให้ความรู้นักเรียนชี้น ม.6 (11 มิ.ย. 2562)
เทศกาลไหว้บ๊ะจ่างในวิชาภาษาจีน ม.1 (11 มิ.ย. 2562)
สถาบัน The One Plus แนะแนวการศึกษาต่อในระบบ TCAS ให้กับนักเรียนระดัับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (11 มิ.ย. 2562)
นิเทศการสอน ภาคเรียนที่ 1/2562 (11 มิ.ย. 2562)
MC Road Show (11 มิ.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้นม.5 ประจำสัปดาห์ วันที่ 3 -7 มิถุนายน2562 (11 มิ.ย. 2562)
มอบธงห้องเรียนดีเด่น ระดับ ม.2 ครั้งที่ 1 (11 มิ.ย. 2562)
ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1 (11 มิ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (11 มิ.ย. 2562)
การเขียนพู่กันจีน ชมรม Chinese is fun ม.1 (11 มิ.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำสัปดาห์ที่ 1 / 2562 (10 มิ.ย. 2562)
กิจกรรมผสานชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 และ 6/6 (10 มิ.ย. 2562)
ห้องเรียนดีเด่น สัปดาห์ที่ 1 ระดับชั้น ม.1 (10 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น (10 มิ.ย. 2562)
สถาบัน Mercier Tutor มาวัดบุคลิกภาพ และอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายด้วยแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพ MBTI (10 มิ.ย. 2562)
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ติว GAT ไทยเชื่อมโยง (10 มิ.ย. 2562)
มอบธงห้องเรียนดีเด่น ม.3 สัปดาห์ที่ 4 (10 มิ.ย. 2562)
สมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัว นศท. (ห้วงที่ 2) (7 มิ.ย. 2562)
ประชุมความร่วมมือการดูแลนักเรียนร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจหอพัก หมู่บ้านมงฟอร์ตวิลล่า (7 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษ (6 มิ.ย. 2562)
นศท.ชั้นปีที่ 3 บำเพ็ญประโยชน์ขนเสื่อทาทามิเตรียมการแข่งขันยูโด (5 มิ.ย. 2562)
คณะกรรมการกรีฑาสี คัดเลือกนักกรีฑา ปีการศึกษา 2562 (5 มิ.ย. 2562)
งานพยาบาลจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆให้กับนักเรียนและบุคลากร (5 มิ.ย. 2562)
ประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงวดงานโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (5 มิ.ย. 2562)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงวดงาน (5 มิ.ย. 2562)
แบ่งหมู่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (4 มิ.ย. 2562)
อบรมทบทวนนักเรียนอาสาจราจร (4 มิ.ย. 2562)
มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ พร้อมด้วยหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล (4 มิ.ย. 2562)
 1 2 3 4  >>   >|