Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

อัลบั้มภาพทั้งหมด
[อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มภาพแยกตามประเภท]
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2561 (เมื่อวานนี้)
สอบวัดมาตรฐาน ทางด้านภาษาอังกฤษ CU-TEP ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 / ภาคเหนือ วันที่ 21 เมษายน 2561 (22 เม.ย. 2561)
งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2560 (21 เม.ย. 2561)
โครงการแลกเปลี่ยน Montfort&Ringwood, Melbourne, Australia :Improving English Ability 16-30 March, 2018 (20 เม.ย. 2561)
ซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (20 เม.ย. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2560 (20 เม.ย. 2561)
แสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ (20 เม.ย. 2561)
นักเรียนแผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมโครงการ EP Global Trip เมืองฉางชาและนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน (18 เม.ย. 2561)
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและบุคลากร ร่วมเคารพศพคุณครู ประทุมรัตน์ การัตน์ ครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (18 เม.ย. 2561)
แข่งขันหุ่นยนต์ FIRST® LEGO® League Thailand 2017 (13 เม.ย. 2561)
ค่ายเปิดโลกใต้ทะเล (12 เม.ย. 2561)
การประชุมตัวแทน 4 ฝ่าย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เรื่อง “แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกรีฑาสีของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” (5 เม.ย. 2561)
ขอแสดงความยินดีกับ นายชัชวิชญ์ คำสว่าง นักเรียนชั้นม.4/4 ผลงานการแข่งขันเฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุ กีฬาทางอากาศ ประเภท เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุผลาดแผลง (4 เม.ย. 2561)
วันผู้ปกครองพบครูครั้งที่ 3/2560 (31 มี.ค. 2561)
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (31 มี.ค. 2561)
แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.ภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทนิยมพานิช จำกัด และกรรมการที่ปรึกษากองทุนบำเหน็จบำนาญครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (30 มี.ค. 2561)
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 (16 มี.ค. 2561)
คณาจารย์และนิสิต หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษา คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC School of Music) ได้เข้าศึกษาดูงานด้านหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี (16 มี.ค. 2561)
ทำบุญอุทิศบรรพชนบูรพาจารย์โรงเรียน (15 มี.ค. 2561)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 (15 มี.ค. 2561)
ปฐมนิเทศเปิดห้องเรียนมงฟอร์ต มหาวิทยาลัยฉางโจว (12 มี.ค. 2561)
นักเรียนชั้น ม.4/10 ออกเดินทางร่วมโครงการศึกษาภาษาจีน (12 มี.ค. 2561)
นศท.ชั้นปีที่ 2 ชาย ฝึกภาคสนาม (8 มี.ค. 2561)
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ศึกษาดูงานด้านดนตรีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (8 มี.ค. 2561)
ร่วมจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพ และรับฟังบรรยายพิเศษ (7 มี.ค. 2561)
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (7 มี.ค. 2561)
ประชุมพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (5 มี.ค. 2561)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยแผนการเรียน English Programme ได้จัดสอบวัดคุณภาพมาตรฐานสากล ตามมาตรฐาน Cambridge English Language Assessment สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ม.1 (KET) และ ม.2 (PET) (27 ก.พ. 2561)
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (27 ก.พ. 2561)
ประชุมชี้แจงการเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 ได้รับทราบ (24 ก.พ. 2561)
เจ้าสระมงฟอร์ตร่วมแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รอบภาคเหนือ) (24 ก.พ. 2561)
ม.3 ฝึกซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตร (23 ก.พ. 2561)
นักเรียนชั้น ม.2 บำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day (21 ก.พ. 2561)
ต้อนรับ Mr. KOYAMA Mashide เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ Aomori Chuo Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษา จำนวน 13 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (20 ก.พ. 2561)
การแข่งขันฟุตบอลรายการ " MC 4 สัมพันธ์ " เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (20 ก.พ. 2561)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันศุกร์ พระสงฆ์จำนวน 5 รูปที่ห้องจริยธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมพาพันธ์ 2561 (20 ก.พ. 2561)
นักเรียน ม.3 จัด Shopping Idea ประกอบการเรียนเศรษฐศาสตร์ (18 ก.พ. 2561)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ จากความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6 (15 ก.พ. 2561)
ม.6 ฝึกซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตร (14 ก.พ. 2561)
ต้อนรับ Mr.Darly Khong จาก Cambridge Assesment International Education (CAIE) Country Manager , Singapore & Thailand ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นศูนย์สอบตามมาตรฐาน Cambridge อย่างเป็นทางการ (14 ก.พ. 2561)
แผนการเรียนหลักสูตร English Programme ร่วมกับ Gifted English จัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล Pre-IELTS ให้แก่นักเรียนภาคปกติและ English Programme ระดับชั้น ม. 3 - ม. 5 (13 ก.พ. 2561)
Road Map to TCAS62 (12 ก.พ. 2561)
คอนเสิร์ตประจำปีวงเครื่องสายตะวันตก (12 ก.พ. 2561)
โครงงานอาชีพ วิถีล้านนา อาหารพื้นเมือง สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 (12 ก.พ. 2561)
ผู้ปกครองนำนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 เข้าวัดตัวชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง และรับอุปกรณ์การเรียน (12 ก.พ. 2561)
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26 (12 ก.พ. 2561)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และตรวจรับงานทาสีสนามบาสเกตบอล สนามวอลเลย์บอลและสนามแชร์บอล (12 ก.พ. 2561)
นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ครั้งที่ 6 (9 ก.พ. 2561)
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2561 (8 ก.พ. 2561)
แข่งขันเขียนตัวอักษรจีนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันตรุษจีน (7 ก.พ. 2561)
 1 2 3 4  >>   >|