ต้อนรับ Mr. KOYAMA Mashide เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ Aomori Chuo Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษา จำนวน 13 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (เมื่อวานนี้)
การแข่งขันฟุตบอลรายการ " MC 4 สัมพันธ์ " เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม (เมื่อวานนี้)
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันศุกร์ พระสงฆ์จำนวน 5 รูปที่ห้องจริยธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมพาพันธ์ 2561 (เมื่อวานนี้)
นักเรียน ม.3 จัด Shopping Idea ประกอบการเรียนเศรษฐศาสตร์ (18 ก.พ. 2561)
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับเกียรติบัตรจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ จากความร่วมมือในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6 (15 ก.พ. 2561)
ม.6 ฝึกซ้อมพิธีมอบวุฒิบัตร (14 ก.พ. 2561)
ต้อนรับ Mr.Darly Khong จาก Cambridge Assesment International Education (CAIE) Country Manager , Singapore & Thailand ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ได้รับการรับรองให้ต่อใบอนุญาตให้เป็นศูนย์สอบตามมาตรฐาน Cambridge อย่างเป็นทางการ (14 ก.พ. 2561)
แผนการเรียนหลักสูตร English Programme ร่วมกับ Gifted English จัดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล Pre-IELTS ให้แก่นักเรียนภาคปกติและ English Programme ระดับชั้น ม. 3 - ม. 5 (13 ก.พ. 2561)
ถัดไป