การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 20 ก.ย.2561 ณ สถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่ (วันนี้)
ผลการแข่งขันเซปักตะกร้อส่วนภูมิภาค ปี 2561 (วันนี้)
ผู้อำนวยการให้โอวาทนักกีฬา ก่อนการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 16 (วันนี้)
งานวัดผล และประเมินผล ชี้แจงเกณฑ์การวัดและประเมินผล ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 (วันนี้)
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2561 (วันนี้)
ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ (วันนี้)
งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาสีชุบ อโนไดซ์จากธรรมชาติ" ชนะเลิศโครงการประกวดการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เมื่อวานนี้)
ได้รับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 (เมื่อวานนี้)
ถัดไป