Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2405 อัลบั้ม
 กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ บรรยายพิเศษความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น (23/07/2016)
 วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันสถาปนา นักบุญหลุยส์ (22/07/2016)
 พิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๕๙ (22/07/2016)
 นศท.ร่วมบริจาคโลหิต (22/07/2016)
 การเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สัปดาห์ที่ ๔ (14/07/2016)
 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 (13/07/2016)
 การเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สัปดาห์ที่ ๓ (07/07/2016)
 ต้อนรับ รร.มัธยมฮวาซี เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน (05/07/2016)
 การรับนักศึกษาปี 2560 เข้าศึกษา ม.เชียงใหม่ ผ่านการสอบโควตา (05/07/2016)
 M.Pierre COLLIOT เยี่ยมคารวะ (05/07/2016)
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 (04/07/2016)
 ชมรมครูอาวุโสประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 (02/07/2016)
 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการร่วม แผนกประถม และแผนกมัธยม ครั้งที่ 1/2559 (01/07/2016)
 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ อบรมการประเมินผลแนวคิดใหม่ (01/07/2016)
 การเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สัปดาห์ที่ ๒ (30/06/2016)
 ผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (30/06/2016)
 มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง เอเชียแปซิฟิก (APU) แนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 (29/06/2016)
 วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2559 (26/06/2016)
 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน DELF A1 และ A2 (25/06/2016)
 แสดงความยินดีนักเรียนแข่งขันโอลิมปิกระดับประเทศ (24/06/2016)
 เปิดการเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 สัปดาห์แรก (24/06/2016)
 ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสี (17/06/2016)
 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 (16/06/2016)
 ประชุมไตรภาคี (16/06/2016)
 ประชุมคณะกรรมการสรรหา (15/06/2016)
 ประชุมร่วม 4 ฝ่าย (15/06/2016)
 ทำบุญตักบาตร (11/06/2016)
 โชว์ลีดเดอร์ (11/06/2016)
 ดุริยางค์ฝึกซ้อมนำขบวนพาเหรด (09/06/2016)
 ฝึกซ้อมกรีฑา (09/06/2016)
 ซ้อมเชียร์ (08/06/2016)
 ทำพานไหว้ครู (08/06/2016)
 อบรมครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ และนักเรียน เรื่อง "STEM ROBOTIC" (04/06/2016)
 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน (มิถุนายน) (04/06/2016)
 ต้อนรับ Assumption English School ,Singapore (01/06/2016)
 ผอ.โรงเรียนสันติศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ (31/05/2016)
 ผู้สมัครเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประชาสัมพันธ์นโยบายพรรค (31/05/2016)
 Dictation สัปดาห์ที่ 1 (30/05/2016)
 ม.อำนวย นนท์ศรี ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (28/05/2016)
 ซ้อมรับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น (28/05/2016)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61]