Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2215 อัลบั้ม
 ตรวจสุขภาพพนักงานและนักการประจำปี 2558 (07/07/2015)
 แสดงความเสียใจ (07/07/2015)
 ตรวจสุขภาพพนักงาน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2558 (06/07/2015)
 รุ่นพี่ศิษย์เก่า แนะแนวน้อง ๆ ม.6 (01/07/2015)
 ประชุมพนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1 / 2558 (30/06/2015)
 การอบรมเชิงปฏิบัติ "การเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินชั้นเรียน" วันเสาร์ที่ 27 มิถุุนายน 2558 (30/06/2015)
 การเรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ สัปดาห์แรก (27/06/2015)
 แสดงความยินดีหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ก้าวขึ้นสู่ปีที่ 25 (26/06/2015)
 สดุดีเกียรติคุณสุนทรภู่ (26/06/2015)
 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (26/06/2015)
 แสดงความยินดีนักเรียนแข่งขันหุ่นยนต์ (24/06/2015)
 แสดงความยินดีนักกีฬาบาสเกตบอล (24/06/2015)
 แสดงความยินดีนักเรียนประกวดถ่ายภาพ (24/06/2015)
 ฝึกซ้อมเข้าร่วมประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาค (24/06/2015)
  ประชาสัมพันธ์การสอบรับตรง โควตา กสพท. (24/06/2015)
 ปฐมนิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ (24/06/2015)
 ซ้อมพิธีเปิดกรีฑาสี “MC WE UNITE” (18/06/2015)
 โชว์ลีดเดอร์ (13/06/2015)
 ร่วมแสดงความยินดีครูนานปี 25 ปีและ 30 ปี (11/06/2015)
 ทำพานไหว้ครู (11/06/2015)
 ผสานชีวิต ม.2 “ละอ่อนน้อยแอ่ววัด” (10/06/2015)
 ฝึกซ้อมกรีฑา (10/06/2015)
 ซ้อมเชียร์ (09/06/2015)
 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2558 (05/06/2015)
 เขียน Dictation (04/06/2015)
 แสดงความยินดี Junior Chef (02/06/2015)
 ร่วมแสดงความเสียใจกับพนักงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยนายสมเจตน์ จ๊ะมั่ง และนางวาสนา ติ๊บพิงที่สูญเสียมารดา (29/05/2015)
 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (29/05/2015)
 หารือการทำงานของชมรมครูอาวุโสที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน (27/05/2015)
 ปรับพื้นถนน บริเวณประตู1 เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง (27/05/2015)
 แสดงความยินดี พลตรี โกศล ประทุมชาติ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (26/05/2015)
 รางวัลชีวะ ฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ (25/05/2015)
 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (22/05/2015)
 ประชุมชี้แจงการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 (20/05/2015)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้างานวิทยบริการ และงานส่งเสริมขวัญกำลังใจ ได้เยี่ยมป่วยให้กำลังใจ มาสเตอร์ธราดร จันทร์แสง ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ (20/05/2015)
 มอบเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานเกษียณอายุการทำงาน (20/05/2015)
 คณะครู บุคลากร ทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น (18/05/2015)
 อบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2558 (18/05/2015)
 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนเมษายน 2558 (05/05/2015)
 ประชุมมอบนโยบายการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (01/05/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56]