Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 1769 อัลบั้ม
 มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (31/10/2012)
 หารือในรายละเอียดความสัมพันธ์ของทั้ง 2 สถาบัน (30/10/2012)
 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2555 (30/10/2012)
 ม.อภิรักษ์ และ ม.นิคม เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาที่ประเทศฟิลิปปินส์ (30/10/2012)
 สมาคมศิษย์เก่าสนับสนุนการปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียนและมอบทุนการศึกษา (30/10/2012)
 ผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2555 (25/10/2012)
 ผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2555 (//)
 ผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2555 (//)
 ผลการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 21-22ตุลาคม 2555 (//)
 นักเรียนชมรม MCTV ในระดับชั้น ม 4 และ ม 5 เข้าพบท่านผู้อำนวยการ (24/10/2012)
 ผลการประกวดในโครงการฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค “Panasonic KID Witness News 2012” (24/10/2012)
 สมาคมผู้ปกครอง มอบเงินสนับสนุนปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียนและกรีฑาเครือ ฯ (22/10/2012)
 ศิษย์เก่ารุ่น prompt แนะแนวน้อง ๆ ม.5 (22/10/2012)
 งานอาคารสถานที่ ฯ ดำเนินการตามแผนงาน 10.3.9 ชุดฟอร์มพนักงาน (18/10/2012)
 คณะครู 3 โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ กลุ่มภาคเหนือ อบรม Learning Package (15/10/2012)
 สอบคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) (15/10/2012)
 ชำระค่าลงทะเบียน และแจกผลการเรียน (15/10/2012)
 นักเรียน EP คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ASEAN Debate Tournament (15/10/2012)
 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 (15/10/2012)
 ประกวดสุนทรพจน์ ภาคเหนือ “การแสดงศักยภาพนักเรียนโรงเรียนเอกชน อนาคตมวลชนแห่งประชาคมอาเซียน” (15/10/2012)
 ดำเนินการจัดกิจกรรมนันทนาการพนักงาน และงานเลี้ยงฉลองก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2555 (15/10/2012)
 "งานโภชนาการจัดเลี้ยงคณะครู ก่อนปิดภาคเรียน" (04/10/2012)
 กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครู ภาคเรียนที่ 1/2555 (04/10/2012)
 พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดภาคเรียนที่1/2555 (02/10/2012)
 งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2555 (01/10/2012)
 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็กงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 (01/10/2012)
 ดำเนินการปรับปรุงถนน บริเวณหน้าอาคารอัลลอซีอุส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (27/09/2012)
 คิดสร้างสรรค์ เสวนาโต๊ะกลม ครูฝ่ายวิชาการ (26/09/2012)
 ผลการแข่งขันจตุรมิตรคัพครั้งที่ 1 (25/09/2012)
 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 (25/09/2012)
 ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน ห้องประชุมอันโตนีโอ (22/09/2012)
 ดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (22/09/2012)
 มงฟอร์ตร่วมจัดกิจกรรมในวันสันติภาพสากล 2555 (21/09/2012)
 ภคพงศ์ และพีรณัฐ เยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ สมาคมโรงเรียนเอกชน (20/09/2012)
 เข้าเยี่ยมคารวะท่านจาง เหว่ยฉาย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ (20/09/2012)
 ร่วมงาน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เปิดศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา (18/09/2012)
 มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาทักษะคณิตศาสตร์ (17/09/2012)
 นายวรวัจน์ วาทกิจ เยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ (17/09/2012)
 พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย ปีบริหาร 2555-2556 (17/09/2012)
 จตุรมิตรคัพครั้งที่ 1 มงฟอร์ตวิทยาลัยVSดาราวิทยาลัย 14 ก.ย.55 (17/09/2012)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45]