Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[HOME] [อั้ลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ข้อความที่ใช้ในการค้นหา
ค้นหารูปได้ 2308 อัลบั้ม
 รับมอบกระเช้าของขวัญ ศฝ.นศท.มทบ.33 (13/01/2016)
 นักเรียนชั้น ม.ต้น สอบวัดระดับภาษาจีน (YCT) (13/01/2016)
 รับมอบกระเช้าผลไม้ครูอาวุโส (13/01/2016)
 มอบบทเพลงคริสต์มาส (13/01/2016)
 ประชุมครู บุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2558 และมิสซาวันคริสต์มาส (13/01/2016)
 ประชุมกรรมการบริหาร รร.และมอบของขวัญคริสต์มาส-ปีใหม่ (17/12/2015)
 รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559 (13/12/2015)
 นศท.ชั้นปีที่ 2 ร่วมซ้อมใหญ่พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม (08/12/2015)
 สอบธรรมสนามหลวง (08/12/2015)
 สังเกตการณ์จัดการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์เป็นภาษาฝรั่งเศส (01/12/2015)
 ประชุมครูบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 (28/11/2015)
 ขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด นศท.ชั้นปีที่ 3เป็นทหารกองหนุน (27/11/2015)
 ผู้แทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ฝึกซ้อมสวนสนาม (27/11/2015)
 มงฟอร์ตร่วม Panasonic Kid Witness News 2015 Workshop Camp (27/11/2015)
 Interview Test (19/11/2015)
 ประชุมติดตามการดำเนินงานวงดุริยางค์แสดงดนตรีสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง (19/11/2015)
 รางวัลเหรียญทองแดงประเภททีมแข่งขันสแต็ค (18/11/2015)
 สอจร. ห่วงใยร่วมป้องกันภัยอุบัติเหตุจราจรในสถานศึกษา (18/11/2015)
 สอบทักษะเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (16/11/2015)
 สอบคัดเลือกนักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน (15/11/2015)
 ประชุม ผปค.ที่ติดภารกิจวันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2/2558 (15/11/2015)
 ร่วมประชุมงาน “ปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 26”กับสมาคมศิษย์เก่า (14/11/2015)
 ครูพี่แนนติวภาษาอังกฤษนักเรียน ชั้น ม.5 (14/11/2015)
 นศท.ชั้นปีที่ 3 ฝึกทักษะความชำนาญการใช้อาวุธจริง (14/11/2015)
 ประดับเครื่องหมายแม่นปืน และมอบทุนการศึกษาให้ นศท. (14/11/2015)
 In-Service Training Program "การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559" (13/11/2015)
 วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2/2558 (10/11/2015)
 รับมอบตัวนักเรียนแทรกชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 (08/11/2015)
 สอบคัดเลือกแทรกชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 (31/10/2015)
 ประชุมครูบุคลากร ประจำเดือนตุลาคม 2558 (30/10/2015)
 Career Shopping Day นักเรียนชั้น ม.5 (27/10/2015)
 อวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดาอังเดร ครบรอบ 94 ปี (27/10/2015)
 เขียน Dictation สัปดาห์แรกของภาคเรียนที่ 2/2558 (26/10/2015)
 วางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช (26/10/2015)
 เยี่ยมเยียน นร.ศิลป์-จีน และร่วมสัมมนาครบรอบ 40 ปี การทูตจีน-ไทย (26/10/2015)
 สังคมสัญจร ครั้งที่ 8 (20/10/2015)
 อบรมคณะครูร่วมบริหาร เรื่อง "ระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อเข้าสู่การประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.รอบ4) (19/10/2015)
 ประชุมชี้แจง ผปค.และ นร.โครงการเรียนภาษา รร.มัธยม Gakugeikan ญี่ปุ่น (02/10/2015)
 นศท.ชั้นปีที่ 2 ทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย (01/10/2015)
 นศท.ชั้นปีที่ 1 ทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย (26/09/2015)
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58]