[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
GE English on Tour (Hong Kong)
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 5/2561
แจ้งวันฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ
เชิญชวนนักเรียนประกวดคำขวัญในหัวข้อ“รักษ์โลก รักมงฟอร์ต เลิกพลาสติก” “ MC Set Zero Plastic”
ตัวอย่าง "การทำวิจัยและนวัตกรรม บทที่ 3"
แผนดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงของอาคาร ประจำปีการศึกษา 2561
ส่งวิจัยฯ ครั้งที่ 2 บทที่ 3
ติดตั้งสนามแบตมินตัน
รางวัลชมเชยจากการแข่งขันการตอบปัญหาความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการบัญชี ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แผนการเรียน English Programme จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาสังคม "พี่มงฟอร์ตรักน้องด้วยหัวใจจิตอาสา"
เชิญชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
แผนการเรียน English Programme ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในระดับชั้น ม.6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค ในการแข่งขัน "อาหารถูกวัย ถูกใจ ถูกปาก"
การแข่งขัน Computer Programming Contest 61
แผนการเรียน English Programme ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ 2561
ขอเชิญครูที่สอนห้องม.4/8 เข้าร่วมอบรมการใช้งาน Electronic Blackboard (E-Board) ยีห้อ GYGAR ขนาด 75 นิ้ว เพื่อใช้วิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อดิจิทัล Thailand 4.0
With love and sorrow Brother André Guéguen
ขอเชิญครูและบุคลากรฯทุกท่านเข้าร่วมอบรม การจัดเตรียมองค์กร และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ พ.ร.บ. ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
การอบรมหัวข้อ เรื่อง “การพัฒนาเมืองเชียงใหม่เข้าสู่ยุค 4.0” โดย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการ บริหารกลุ่มบริษัท ตนานุวัฒน์ จำกัด
การประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1/2561
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ทางด้านวิชาการ (MOU) กับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการพิธีคารวะศพ ภราดาโยเซฟ อังเดร เกแก็ง วันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุม St. Joseph Hall โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
จิตอาสาทำความดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ประชุมสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3
การประกวด Hotwave Music Awards 2018 เพลง พลังแสงอาทิตย์ วง Overload
แจ้งข้อมูลแนวการปฏิบัติตามแนวทางอุดหนุน ปีการศึกษา 2561
ออกร้านหนังสือจากสำนักพิมพ์ยิปซี
อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ในระบบ swis
ผู้แทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์ ศิริชัย วงศ์มะโน ในโอกาสเปิดกิจการโรงแรม ภัทรา พระสิงห์
แผนการเรียน English Programme ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากล KET / PET
ประชุมติดตามการใช้งานระบบ SWIS ของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยและนวัตกรรม"
โครงการฝึกอบรม เรื่องระบบ Smart Farming ในพืชไร่
เชิญชวนผู้ที่สนใจเช่าพื้นที่ บริเวณสระว่ายน้ำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อประกอบกิจการ โดยมีพื้นที่สำหรับการจำหน่ายอาหาร ห้องออกกำลังกาย และห้องสำหรับทำกิจกรรมอื่นๆอีก
นำนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.6 เข้าร่วม MJU SMARTFARM การพัฒนาฟาร์มอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรในภาคเหนือ
สภานักเรียนจัดกิจกรรม 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
สภานักเรียนร่วมรณรงค์กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 5R
สภานักเรียนร่วมกับรายการรถโรงเรียนทำกิจกรรมประหยัดพลังงาน
แจ้ง สระว่ายน้ำหยุดให้บริการในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00-16.00 น
เตรียมกิจกรรมผสานชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุม การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
สภานักเรียน จัดค่ายบูรณาการผู้นำนักเรียนมงฟอร์ต
ผลการสอบทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ( รอบที่ 1 )
สภานักเรียนจัดประกวดถ่ายภาพในหัวข้อสุภาพบุสุภาพบุรุษเอ็มซี สุภาพสตรีมงฟอร์ต
งานพยาบาล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดนิทรรศการความรู้เรื่องโรคต่าง ๆ
ผสานชีวิตมัธยมศึกษาปีที่5 "ด้วยรักและกำลังใจ"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหัวข้อ “การทำวิจัยและนวัตกรรม” ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 6 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและประธานสี และพิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี ปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
วันสิ่งแวดล้อมโลก 2018

    1 2 3 4  >   >|