[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อตกลงร่วมในการจัดกรีฑาสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
กำหนดการและแนวปฏิบัติวันผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ครั้งที่3/2560 และชำระค่าลงทะเบียนเรียน
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน
Career Shopping Day 2017
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ผลสัมฤิทธิ์นักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
MC Run 2018 :: Run For Love
พิธีมอบวุฒิบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3
คอนเสิร์ตประจำปีวงเครื่องสายตะวันตก
Road Map to TCAS62
MC Students & New Zealand
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2560
โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชม Hunan Institute of Science and Technology
เชิญชมคอนเสิร์ตประจำปี ของวงเครื่องสายตะวันตก
ฟรี ติวเสริมเติมเต็ม เสริมความรู้ มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ในงานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 26 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
Merry Christmas & Happy New Year 2018
Eco Green Industry 2017
ผลงานการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (รอบชิงชนะเลิศ) Geo-informatics Media Contest 2017
รายงานผลสัมฤทธิ์ฝ่ายกิจการนักเรียนและสำนักผู้อำนวยการ ภาคเรียนที่ 1-2560
ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำเดือน กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560
วีดีทัศน์สรุปผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระดับชาติและนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 2560
Teaser MC Night ครั้งที่ 8 “85 Years MC we are the TEAM”
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ส่งระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู สถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้สนใจร่วมงาน AU MINI OPEN HOUSE 2017 วันจันทร์ ที่ 20 พ.ย. 2560
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นม.4 เยียมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพานักเรียนเยี่ยมชม สถานศึกษาสายอาชีพ
การอบรมทบทวน SWIS ภาคเรียนที่ 2-2560 (ลงปฎิทินตามแผนงานและอัลบั้มภาพ และแผนงานโครงการ)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม การจัดทำ Portfolio ของนักเรียน ปีการศึกษา 2560
แจ้งกำหนดเวลาเลิกเรียนเร็วขึ้น ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ย. 2560
จัดทดสอบวัดแววความสามารถของนักเรียน ระดับชั้น ม.1
MV เพลงความฝันไม่มีวันสิ้นสุด
จัดบริการทดสอบวัดแววความสามารถทางวิชาการ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม1
นำเสนอผลงาน แนะแนวอาชีพ ในคาบกิจกรรมแนะแนว ม 2
สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอเชิญชมการถ่ายสดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "รู้เท่าทันภัยจากสื่อออนไลน์ (Social Network) อาชญากรแฝงในโลกโชเชียล"
วิดีทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
แนวปฏิบัติวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน:งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
กำหนดการ วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ผลการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ กราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
แนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหารโดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าจากโรงเรียนเตรียมทหาร
นักกีฬาวอลเลย์บอลชาย 16 ปี
ผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม " ประชารวมใจ ขจัดภัยจากขยะอันตราย"
เหรียญทองการแข่งขันว่ายน้ำกบ 200 เมตร การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2560
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น 3 คน ในวันเยาวชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
ค่ายปฏิบัติธรรม
คณะครูหลักสูตร English Programme และหลักสูตรปกติโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิความร้อนของนักเรียน ก่อนขึ้นชั้นเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งมอบคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ชุด ให้แก่อาจารย์ธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับมอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จากตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนหลักสูตร English Programme และหลักสูตรปกติ รวมจำนวน 6 เครื่อง

    1 2 3 4  >   >|