[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
ข้อตกลงร่วมในการจัดกรีฑาสี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561
กำหนดการและแนวปฏิบัติวันผู้ปกครองพบครูประจำชั้น ครั้งที่3/2560 และชำระค่าลงทะเบียนเรียน
Career Shopping Day 2017
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2560
ผลสัมฤิทธิ์นักเรียนและครู ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
MC Run 2018 :: Run For Love
พิธีมอบวุฒิบัตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3
คอนเสิร์ตประจำปีวงเครื่องสายตะวันตก
Road Map to TCAS62
MC Students & New Zealand
ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มัธยมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2560
โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชม Hunan Institute of Science and Technology
เชิญชมคอนเสิร์ตประจำปี ของวงเครื่องสายตะวันตก
แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ส่งระหว่างวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู สถาบันการศึกษาต่างๆ และผู้สนใจร่วมงาน AU MINI OPEN HOUSE 2017 วันจันทร์ ที่ 20 พ.ย. 2560
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
กิจกรรมนักเรียนระดับชั้นม.4 เยียมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดพานักเรียนเยี่ยมชม สถานศึกษาสายอาชีพ
การอบรมทบทวน SWIS ภาคเรียนที่ 2-2560 (ลงปฎิทินตามแผนงานและอัลบั้มภาพ และแผนงานโครงการ)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม การจัดทำ Portfolio ของนักเรียน ปีการศึกษา 2560
แจ้งกำหนดเวลาเลิกเรียนเร็วขึ้น ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ย. 2560
จัดทดสอบวัดแววความสามารถของนักเรียน ระดับชั้น ม.1
MV เพลงความฝันไม่มีวันสิ้นสุด
จัดบริการทดสอบวัดแววความสามารถทางวิชาการ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม1
นำเสนอผลงาน แนะแนวอาชีพ ในคาบกิจกรรมแนะแนว ม 2
วิดีทัศน์การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
แนวปฏิบัติวิธีการวัดและประเมินผลการเรียน:งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
กำหนดการ วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Montfort College Confucius Classroom
พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ กราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง นวัตกรรม สื่อสร้างสรรค์ สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ขอชื่นชมครูชาวต่างชาติเก็บโทรศัพท์ได้แล้วส่งคืนเจ้าของ
กำหนดการติดตามการจัดทำ KRA และ KPI ของแต่ละฝ่าย (ครั้งที่ 5)
ขอเชิญเข้าร่วม In-Service Training ในหัวข้อการจัดทำเครื่องมือวิจัยสำหรับครูผู้สอนและครูสนับสนุนการสอน
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ผ่านกิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์ (ปลูกป่า)
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ไม่ผ่านกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรม In Service Training เรื่อง "การจัดทำเครื่องมือมือวิจัย"
เรียนเชิญคณะครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมชมการแสดงผลงานกิจกรรมชมรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เชิญคณะครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแสดงโชว์ความสามารถของสุนัขตำรวจ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4 ปีการศึกษา 2557
ขอเชิญชวนคณะครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายเรื่องโรคจิตเพศ
เรียนเชิญคณะครูและผู้ร่วมบริหารเข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลงานกิจกรรมชมรมนักเรียน
เรียนเชิญคณะครูนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายให้ความรู้เรื่องแนวโน้มการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
การแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ของมหาวิทยาลัยทสึคุบะ กับมหาวิทยาลัย Kansai
วิธีเดาข้อสอบขั้นเทพ 60%(เป็นอย่างน้อย)
เคล็ดไม่ลับ จัดโต๊ะทำงานให้เนี๊ยบ

    1 2 3 4  >   >|