Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1510 : อบรมการจัดทำ website ASEAN

นายอวยชัย  ศรีตระกูล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑(สพป.ชม.เขต๑)    ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์และมอบหมายภารกิจให้กับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม "การจัดทำ website ASEAN  ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้นำอาเซียน  โดยมี ม.พีรพงษ์ บัวเหลือง  และ นายพีรณัฐ  มานิตย์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการนักเรียน เป็นวิทยากรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม  ณ  ห้อง MLC   อาคารเอ็มมานูเอล โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  เมื่อวันที่  21  สิงหาคม  2555

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 8 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 64 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 64 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้