Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 1548 : สถาบัน OEC มาแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5

สถาบัน OEC จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5 ในคาบเรียนแนะแนว ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการแนะแนวครั้งนี้ โดยมีครูกนิษฐรินทร์  พลศักดิ์  และ ม.จงรักษ์  ประมูลจักโก  ครูแนะแนวระดับชั้น ม.5 ดูแลความเรียบร้อย และให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียน ม.5/1 - 5/A - 5/B

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 24 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  กนิษฐรินทร์    พลศักดิ์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  กนิษฐรินทร์    พลศักดิ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 88 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 88 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้