Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3550 : การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสในงาน Thailand ASEAN Festival 2018

นักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส เข้าร่วมงานThailand ASEAN Festival 2018  การแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศส งาน Ouverture sur le monde français ครั้งที่ 3  โดยมี พลเอกโกศล ประทุมชาติ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   ผลการแข่งขัน มีดังนี้

การแข่งขันสาธิตการทำอาหารและนำเสนอเป็นภาษาฝรั่งเศส  (Concours de Cuisine française)  ได้รับรางวัลชนะเลิศ     ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
1. น.ส. นภัสนันท์  ศรีสุเทพ   ม.6/9
2. น.ส. อสมา       พงษ์สิงห์  ม.6/9
3. นายอธิปสิทธิ์   แก้วฟ้า      ม.6/9

การแข่งขันวาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด (Concours de Dessin) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1     ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่
1. นายบัณทัต       อักษรศรี   ม.6/9

การแข่งขันเต้นประกอบเพลงฝรั่งเศส (Concours de Street Danse) ได้รับรางวัลชมเชย     ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ 
1. น.ส. ธยาน์        ตาดี                   ม.6/9
2. น.ส.พิมพ์สิริ      ยโสธนชัย           ม.6/9
3. น.ส.อรนิรินธน์   ธนาพลวิสิฐ         ม.6/9
4. น.ส.ณัฏฐวรรณ  ประเสริฐโยธิน     ม.6/9
5. น.ส. นีรนารา     อินเสาร์              ม.5/9
6. นายวชิระ          วณีสอน              ม.5/9
7. น.ส.ปานรดา     ใสสะอาด            ม.4/10

การแข่งขัน Concours de Défilé “Allez les Bleus, allez la France” ได้รับรางวัลชมเชย     ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ 
1. น.ส. ภัทรวริณ   มหายศปัญญา     ม.6/9
2. นายกฤษกร      ปรารมภ์               ม.6/9
3. นายเลิศธนัตถ์   เจียระสินธุ์กุล       ม.6/9

โดยมีครูที่ปรึกษา คือ  1. ครูนภัสกร   บางสายน้อย    2. ครูกรรณิการ์   ใจแก้ว

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 17 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  F 2    G 3    ผู้โพสต์: มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 142 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 134 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้