Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3554 : ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ มอบทุนการศึกษา

ภราดาศราวุธ  ยุชมภู หัวหน้างานโภชนาการ ที่ปรึกษางาน EP และที่ปรึกษางานดนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ให้การต้อนรับนายอนุชิต  คงจันทร์  หัวหน้าโครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก และคณะชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้แก่ นายสมิทธ์  โซโลส ชั้น ม.6/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 5 (Change the World Speech Contest) ในกรอบแนวคิดเรื่อง 2018 Thai Smart Speakers “Great Speech makers make Leaders” ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 13 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 163 ครั้ง (Login 17 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 146 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้