Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3565 : นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 สอบปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 สอบปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยระดับชั้น ม.4 lab ฟิสิกส์ หัวข้อเรื่อง สมดุล lab เคมี หัวข้อเรื่อง สมบัติสารประกอบออกไซด์และคลอไรด์ lab ชีววิทยา หัวข้อเรื่อง อาณาจักรพืช และอาณาจักรสัตว์ (แล็ปกริ๊ง) อาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 61 ระดับชั้น ม.5 lab ฟิสิกส์ หัวข้อเรื่อง การเกิดภาพจากเลนส์ lab เคมี หัวข้อเรื่อง การทดสอบสมบัติของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน lab ชีววิทยา หัวข้อเรื่อง ทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 ,9 กันยายน 2561

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 5 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  นงลักษณ์    แอมบอส
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 118 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 115 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1 นักเรียนระดับชั้น ม.5 สอบปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
()

รูปที่ 2 นักเรียนระดับชั้น ม.5/2 สอบปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
()

รูปที่ 3 นักเรียนระดับชั้น ม.5/2 สอบปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
()

รูปที่ 4 นักเรียนระดับชั้น ม.5/2 สอบปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
()

รูปที่ 5 นักเรียนระดับชั้น ม.5/2 สอบปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การทดสอบน้ำตาลในปัสสาวะ
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้