Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3566 : ห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ประจำวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561

การมอบรางวัลห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.2

ประจำอาทิตย์ที่ 3-7 กันยายน 2561

ธงสีเขียว ได้แก่ห้อง ม.2/1 , ม.2/2 และ ม.2/8

ธงสีเหลือง ได้แก่ ห้อง ม.2/3 และ 2/6

ธงสีแดง ได้แก่ ห้อง ม.2/5

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 7 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:                      ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ปริญญา    นฤประชา
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - 6.1 งานคณะกรรมการนักเรียน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 129 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 123 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้