Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3570 : พิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล DELF Scolaire

ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 และ 6/9 จำนวน 22 คน เข้ารับประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล DELF Scolaire จาก Madame Caroline SCHMITT ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านภาษาฝรั่งเศส ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 11 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  กรรณิการ์    ใจแก้ว
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 312 ครั้ง (Login 10 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 302 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้