Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3575 : กิจกรรมชมรม Chinese is fun ม.1

กิจกรรมชมรม Chinese is fun ระดับชั้น ม.1 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ได้ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนพู่กันจีน โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียนตัวอักษรจีน ตัวต่างๆ เช่น คำว่า  我,你,花,金, 水,โดยใช้แผ่นฝึกเขียนที่เป็นกระดาษพิเศษ ใช้น้ำ เป็นหมึกสำหรับเขียน  เขียนเสร็จ ทิ้งไว้สักช่วงเวลาหนึ่ง ตัวอักษรที่เขียนก็หายไป สามารถเขียนได้อีกเรื่อยๆ 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 14 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 110 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 105 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้