Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3588 : แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์

ภราดาศราวุธ    ยุชมภู   หัวหน้างานโภชนาการ ที่ปรึกษางาน EP  และที่ปรึกษางานดนตรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผลการแข่งขันตอบปัญหา รายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad  (รอบคัดเลือกภายในประเทศ)  ณ ลานจามจุรี เมื่อวันที่  13  กันยายน  2561  ดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน :  นายอภิชาต  เลิศวิราม ชั้น ม. 6/1

รางวัลเหรียญทองแดง : นายอธิษฐ์  ไตรแสง น.ส.ณัชชา  ฐิติวัฒนาการ   นายสมิทธ์  โชโลส  นายณัฐพล  จันทร์วงค์

และนายพงศกร  สุนทรศิริกุล ชั้น ม. 6/1

รางวัลชมเชย : นายจักรภัทร  ศักดิ์เศรณี  และน.ส.ภัทรนันท์  พรหมการัตน์

ผลการแข่งขันตอบปัญหา รายการ Hong Kong International Mathematical Olympiad (ที่ Hong Kong เขตปกครองพิเศษของจีน) ดังนี้

รางวัลเหรียญทองแดง : นายพงศกร  สุนทรสิริกุล  และนายสมิทธ์  โชโลส ชั้น ม. 6/1

รางวัลชมเชย : นายอธิษฐ์  ไตรแสง ชั้น ม. 6/1

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การแข่งขัน ซูโดกุ ม. ต้น :  ด.ช. ศักรพงศ์  งามประสิทธิ์ ชั้น ม. 1/1  และด.ช.ชยกร  ไชยพันธุ์ ชั้น ม. 2/8  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง

การแข่งขัน ซูโดกุ  ม.ปลาย : น.ส.กิตติญาภรณ์  เกรียวสนิท  ชั้น ม. 6/2  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขัน A – Math  ม. ปลาย : นายธนกร  รจิตรังสรรค์ ชั้น ม. 6/2  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม. ต้น : ด.ช.ชยุต  ระวังงาน  ชั้น ม. 3/8  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การแข่งขันประเภทการสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ : นายภูภัฏ   จิระกิตติวุฒิ ชั้น ม. 5/3  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2  (เกียรติบัตรเหรียญทอง)

 

 

 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 13 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 277 ครั้ง (Login 3 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 274 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้