Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3591 : ห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 10 - 14 กันยายน 2561

ห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่  10 - 14 กันยายน 2561

ห้องเรียนดีเด่นสีเขียว ได้แก่ ห้อง ม. 5/1 ,  ม. 5/4  ,ม. 5/5

ห้องเรียนดีเด่นสีเหลือ ได้แก่ ห้อง ม. 5/2

ห้องเรียนดีเด่นสีแดง ได้แก่ ห้อง ม. 5/3

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 4 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  รัชนี    ชำนาญรบ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ณัชฎาภา    นิมิตรดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - 6.1 งานคณะกรรมการนักเรียน
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 191 ครั้ง (Login 9 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 182 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้