Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3594 : ได้รับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับนายครองภพ ศีลาเจริญ ม.6/A,  น.ส.ปณิตา   ศศานนท์ ม.6/A, นายสมิทธิ์ โชโลส ม.6/1, นายศุภณัฐ บุญทรง ม.6/1, น.ส.ภัทรนันท์ พรหมการัตน์ ม.6/1ที่ได้รับเกียรติบัตรในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ 
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 6 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  สุพรรณี    สายนำทาน       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  สุพรรณี    สายนำทาน
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 525 ครั้ง (Login 19 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 506 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้