Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 3595 : งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาสีชุบ อโนไดซ์จากธรรมชาติ" ชนะเลิศโครงการประกวดการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสีชุบ อโนไดซ์จากธรรมชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ฮาลาล ระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยมีนักเรียนที่แข่งขันได้แก่
 1. นายญาณวุฒิ  ดวงจิต   ชั้นม.6/2
 2. นายณัฐชนน  พงษธา   ชั้นม.6/1
 3. นายชนะศักดิ์  โพธิ   ชั้นม.6/1
ครูที่ปรึกษาครูจันทร์จิรา  ชัยอินทรีอาจ
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 2 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  จันทร์จิรา    ชัยอินทรีอาจ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  จันทร์จิรา    ชัยอินทรีอาจ
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 371 ครั้ง (Login 11 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 360 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้