Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 852 : ผลการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553
ตามที่กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 รอบชิงชนะเลิศ ขึ้นในวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมอัมโบสิโอ มีผลการแข่งขันดังนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมชนะเลิศ ได้แก่ทีม GB ประกอบด้วย 1.เด็กชายธนพัฒน์ จินตาวัฒน์ ชั้น ม.2/4 2.เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์ชัย ชั้น ม.2/4 ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ทีม PB ประกอบด้วย 1.นายปวริศพงศ์ เสาร์สาร ชั้น ม.3/4 2.นายเจนวิทย์ ชินพงศ์ฐิติวัสส์ ชั้น ม.3/4 ทีมอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมเด็กแว่น ประกอบด้วย 2.เด็กชายพณัฐการ ภักดียนต์เจริญ ชั้น ม.2/6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมชนะเลิศ ได้แก่ทีม THE Aim ประกอบด้วย 1.นายธนทัต รุจิพรรณ ชั้น ม.5/4 2.นายภาสกร นนทิพงศ์ ชั้น ม.5/4 ทีมรองชนะเลิศ ได้แก่ทีมTRN.NVD ประกอบด้วย 1.นางสาวประกายมาศ เลิศวิราม ชั้น ม.5/4 2.นางสาวเบญจวรรณ ตาแก้ว ชั้น ม.5/4 ทีมอันดับที่ 3 ได้แก่ทีมถั่วงอก ประกอบด้วย 1.นางสาวจินต์จุฑฑา ศิริรังควานนทฺ ชั้น ม.5/3 2.นางสาวอลิชา ชุ่มอินทรจักร์ ชั้น ม.5/3
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 20 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  วินัย    ถิ่นจอม       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  วินัย    ถิ่นจอม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 148 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 148 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1
()

รูปที่ 2
()

รูปที่ 3
()

รูปที่ 4
()

รูปที่ 5
()

รูปที่ 6
()

รูปที่ 7
()

รูปที่ 8
()

รูปที่ 9
()

รูปที่ 10
()

รูปที่ 11
()

รูปที่ 12
()

รูปที่ 13
()

รูปที่ 14
()

รูปที่ 15
()

รูปที่ 16
()

รูปที่ 17
()

รูปที่ 18
()

รูปที่ 19
()

รูปที่ 20
()
  1   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้