Montfort College Secondary Section
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 685 : คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชนการกุศล ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง "การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน" ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนเอกชน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน(หลักสูตรที่ 2) ดังนั้นจึงให้คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชนการกุศล ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในหัวข้อเรื่อง "การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน" ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2553 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 27 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 57 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 56 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 21
()

รูปที่ 22
()

รูปที่ 23
()

รูปที่ 24
()

รูปที่ 25
()

รูปที่ 26
()

รูปที่ 27
()
  1 2   

ติดตามข่าวจากหน้า Facebook Fan Page
แบ่งปันหน้านี้