วัน / เดือน / ปี รายการอาหาร ของหวาน
สัปดาห์ที่ 2
วัน อาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน อังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน ศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน เสาร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
สัปดาห์ที่ 3
วัน อาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน อังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565
 • ข้าวหมูแดง ไข่ต้ม
-
วัน ศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม 2565
 • ข้าวหมูกระเพรา+ไข่ดาว
-
วัน เสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2565
 • ก๋วยเต๋ยวหมูตุ๋น
-
สัปดาห์ที่ 4
วัน อาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565
 • แกงเขียวหวานไก่+ไข่ต้ม
-
วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565
 • ปลาผัดฉ่า+น้ำซุป
-
วัน พฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565
 • ข้าวขาหมู+ไข่ต้ม
-
วัน ศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2565
 • คั่วแคหมู+ปีกไก่ทอด
-
วัน เสาร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
สัปดาห์ที่ 5
วัน อาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2565
 • ปลาราดพริก+น้ำซุป
-
วัน อังคาร ที่ 24 พฤษภาคม 2565
 • ข้าวผัดกุนเชียง+ไข่ดาว
-
วัน พุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565
 • ผัดไทย
-
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565
 • ก๋วยเต๋ยวต้มยำ
-
วัน ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2565
 • ยำปลีใส่ไก่+หมูยอทอด
-
วัน เสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
สัปดาห์ที่ 6
วัน อาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน อังคาร ที่ 31 พฤษภาคม 2565
 • วันหยุด
 • วันหยุด
*** หมายเหตุ รายการอาหารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม