รายการอาหารครูและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
วัน / เดือน / ปี รายการอาหาร ของหวาน
สัปดาห์ที่ 1
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565
 • กระเพราหมูกรอบ+ไข่ดาว
 • เต้าส่วน
วัน ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565
 • น้ำพริกอ่อง+ต้มจืด
 • เฉาก๋วยลูกชิด
วัน เสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
สัปดาห์ที่ 2
วัน อาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน จันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน อังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน พุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน พฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน ศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน เสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
สัปดาห์ที่ 3
วัน อาทิตย์ ที่ 11 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน จันทร์ ที่ 12 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน อังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน พุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน พฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน เสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
สัปดาห์ที่ 4
วัน อาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน อังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน พุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน พฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน ศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน เสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
สัปดาห์ที่ 5
วัน อาทิตย์ ที่ 25 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน จันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน อังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน พุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน พฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน ศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
วัน เสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2565
 • -
 • -
*** หมายเหตุ รายการอาหารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม