วัน / เดือน / ปี รายการอาหาร ของหวาน
สัปดาห์ที่ 1
วัน จันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564
 • ขนมจีนน้ำเงี้ยว
 • กล้วยบวชชี
วัน อังคาร ที่ 2 มีนาคม 2564-
 • เฉาก๊วยนมสด
วัน พุธ ที่ 3 มีนาคม 2564
 • ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
 • ลอดช่องแตงไทย
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม 2564-
 • แตงโม
วัน ศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564
 • แกงฟักใส่ไก่ หมูยอ
 • ฝรั่งสด
วัน เสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
สัปดาห์ที่ 2
วัน อาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
 • ข้าวผัดแฮม ไข่ดาว ไส้กรอก
 • ลอดช่องแตงไทย
วัน อังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564
 • ต้มจืดลูกรอก ผัดพริกแกงถั่ว
 • แตงโม
วัน พุธ ที่ 10 มีนาคม 2564
 • ข้าวหมูแดง ไข่ต้ม
 • สาคูมะพร้าว
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2564
 • ต้มข่าไก่ หมูผัดพริกสด
 • ฝรั่งสด
วัน ศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564
 • จอผักกาด ไก่ทอด
 • ไอศกรีม
วัน เสาร์ ที่ 13 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
สัปดาห์ที่ 3
วัน อาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน อังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พุธ ที่ 17 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน ศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน เสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
สัปดาห์ที่ 4
วัน อาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน อังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พุธ ที่ 24 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน ศุกร์ ที่ 26 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน เสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
สัปดาห์ที่ 5
วัน อาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน จันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน อังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
วัน พุธ ที่ 31 มีนาคม 2564
 • วันหยุด
 • วันหยุด
*** หมายเหตุ รายการอาหารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม