กำหนดการ

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ

สถานที่ Montfort College Secondary Section

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

6.1.7.1 กิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
- 6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (วันที่ 15 พ.ค. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 10 มิ.ย. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 15 ก.ค. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 7 ส.ค. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 6 พ.ย. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 4 ธ.ค. 2562)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 15 ม.ค. 2563)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 29 ม.ค. 2563)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 12 ก.พ. 2563)
- ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 19 ก.พ. 2563)
- สิ้นสุด 6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2563)

แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep