กำหนดการ

วันที่ 26 ตุลาคม 2562

6.2(7.2.4) ดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ม.4

สถานที่ Montfort College

เวลา กิจกรรม สถานที่
-
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2(7.2.4) ดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ม.4

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2(7.2.4) ดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ม.4
- 6.2(7.2.4) ดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ม.4 (วันที่ 26 ต.ค. 2562)
- ดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ม.4 (วันที่ 26 ต.ค. 2562)

แผนงาน : บริหารงานในแผนการเรียน EP ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งาน EP


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep