กำหนดการ

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3

สถานที่ Montfort College

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3


แผนงาน : บริหารงานในแผนการเรียน EP ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งาน EP


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep