กำหนดการ

วันที่ 8 กันยายน 2562

สอบ HSK 1, 3, 4 นร. ม.ปลาย

สถานที่ อาคารปีเตอร์

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

สอบ HSK 1, 3, 4 นร. ม.ปลาย

 อาคารปีเตอร์
Save to Word
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


แผนงาน : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกลุ่มสาระฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep