กำหนดการ

วันที่ 18 มีนาคม 2564

ซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5

สถานที่ Montfort College

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-17.00 ซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 1 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 6 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 7 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 8 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 9 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 10 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 11 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 12 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 13 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 14 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 15 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 16 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 17 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 18 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 19 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 20 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 21 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 22 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 23 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 24 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 25 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study) (วันที่ 26 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom) (วันที่ 27 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom) (วันที่ 28 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom) (วันที่ 29 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom) (วันที่ 30 เม.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom) (วันที่ 1 พ.ค. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 1 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 2 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 3 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 4 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 5 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 8 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 9 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 10 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 11 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 12 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 15 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 16 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 17 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 18 มิ.ย. 2563)
- การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020) (วันที่ 19 มิ.ย. 2563)
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 1 ก.ค. 2563)
- พิธีเปิดสนามกีฬา "บัญญัติ โรจนารุณ" (วันที่ 11 ต.ค. 2563)
- เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (วันที่ 26 ต.ค. 2563)
- วันผู้ปกครอง​พบครูครั้งที่​ 2/2563​ (วันที่ 7 พ.ย. 2563)
- มอบตัวนักเรียนม.1​ จากแผนกประถม (วันที่ 8 พ.ย. 2563)
- การประเมินนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับจังหวัด) (วันที่ 9 พ.ย. 2563)
- การประเมินนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับจังหวัด) (วันที่ 10 พ.ย. 2563)
- อบรม 7 Habits for Parents (วันที่ 14 พ.ย. 2563)
- อบรมครูต่างชาติ Cambridge Curriculum Monitoring and Cambridge Resources Updates 2020 (วันที่ 14 พ.ย. 2563)
- มอบตัวนักเรียนแทรกชั้น ม.1-ม.5 ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 14 พ.ย. 2563)
- แถลงข่าวกิจกรรม MC Family Run ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 พ.ย. 2563)
- หยุดเรียนวันหยุดตามมติ ครม. (วันที่ 19 พ.ย. 2563)
- หยุดเรียนวันหยุดตามมติ ครม. (วันที่ 20 พ.ย. 2563)
- นักเรียนระดับชั้นม.5 ทำกิจกรรมอาสาพัฒนาที่โครงการพระราชดำริห้วยลาน อ.สันกำแพง (วันที่ 27 พ.ย. 2563)
- กิจกรรม​ MC​ FAMILY​ RUN​ ครั้งที่​ 1 (วันที่ 6 ธ.ค. 2563)
- การเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (วันที่ 7 ธ.ค. 2563)
- การเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (วันที่ 8 ธ.ค. 2563)
- การเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (วันที่ 9 ธ.ค. 2563)
- หยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล (วันที่ 10 ธ.ค. 2563)
- หยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล (วันที่ 11 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรม "STOP BULLY" หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมกีฬาบ้านเซนต์ (วันที่ 21 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมกีฬาบ้านเซนต์ (วันที่ 22 ธ.ค. 2563)
- กิจกรรมกีฬาบ้านเซนต์ (วันที่ 23 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 24 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 25 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 28 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 29 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 30 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 31 ธ.ค. 2563)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 1 ม.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 2 ม.ค. 2564)
- โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ (วันที่ 3 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 4 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 5 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 6 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 7 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 8 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 11 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 12 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 13 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 14 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 15 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 18 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 19 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 20 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 21 ม.ค. 2564)
- การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19) (วันที่ 22 ม.ค. 2564)
- เปิดการเรียน Onsite ทุกระดับชั้น (วันที่ 25 ม.ค. 2564)
- กิจกรรมวันตรุษจีน (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 11 ก.พ. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.3 และ ม.6) (วันที่ 15 ก.พ. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.3 และ ม.6) (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- การประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทานระดับม.ต้นและม.ปลาย (วันที่ 16 ก.พ. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.4 และ ม.5) (วันที่ 8 มี.ค. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.1 และ ม.2) (วันที่ 9 มี.ค. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.4 และ ม.5) (วันที่ 10 มี.ค. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.1 และ ม.2) (วันที่ 11 มี.ค. 2564)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ม.4 และ ม.5) (วันที่ 12 มี.ค. 2564)
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 (วันที่ 16 มี.ค. 2564)
- ซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 (วันที่ 17 มี.ค. 2564)
- ซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 (วันที่ 18 มี.ค. 2564)
- ซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 (วันที่ 19 มี.ค. 2564)
- สอบ GAT-PAT ม.6 (วันที่ 20 มี.ค. 2564)
- สอบ GAT-PAT ม.6 (วันที่ 21 มี.ค. 2564)
- ซ่อมเสริมนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.1 , ม.2 , ม.4 , ม.5 (วันที่ 22 มี.ค. 2564)
- 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2564)

แผนงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep