กำหนดการ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565

การประชาสัมพันธ์ AIS 5G eSports S Series 2022 : Chiangmai

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เวลา กิจกรรม สถานที่
ตลอดวัน

การประชาสัมพันธ์ AIS 5G eSports S Series 2022 : Chiangmai เพื้อเปิดโอกาสให้นักเรียน เยาวชน ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถทางด้านการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

 ชั้น 1 หน้าโรงเรียนอาหาร
Save to Word
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา

- ประชุมวางแผนการดำเนินการ    
- แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจอุปกรณ์กีฬา    
- นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา    
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา    
- สำรวจคุณภาพอุปกรณ์ / อุปกรณ์คงเหลือเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อในปีต่อไป    
 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา
- 6.1 ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา (วันที่ 15 เม.ย. 2565)
- การประชาสัมพันธ์ AIS 5G eSports S Series 2022 : Chiangmai (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- การประชาสัมพันธ์ AIS 5G eSports S Series 2022 : Chiangmai (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : วางแผนการดำเนินงานจัดประเมินผลรวมผลทั้งพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมด้านการกีฬาให้กับนักเรียนและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง\r\n

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic


  
Keep