กำหนดการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 4)

สถานที่ -

เวลา รายการ
13:00 - 15:30

ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code โดยนำวิทยากร คือ นางสาวอัยย์ญดา เกรียงไกรศักดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /5 จะได้มาแบ่งปันและถ่ายทอดประสบการณ์ จากการได้รางวัล Winner การแข่งขันโครงการ Swift Student Challenge ในงานนักพัฒนาของบริษัท (Apple Worldwide Developers Conference: WWDC) 2022 จัดโดย Apple Inc. สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมา โดยจะจัดอบรมให้เพื่อนๆ ม.4-5 ที่สนใจ ในการเขียน Swift Code โดยมีมาสเตอร์ ยุทธศักดิ์ สินธุพงศ์ ครูที่ปรึกษา และมาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) เป็นผู้ดูแลในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 20,27ก.ค. - 3,10,17,24,31 ส.ค.65 เรียนทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.30 น .. โดยมีนักเรียนในระดับชั้น ม.4 - 5 จำนวน 35 คน ที่เข้าเรียนกิจกรรม

Swift คือ ภาษาการเขียนโปรแกรมที่ใช้งานง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้ในการสร้างแอปสำหรับ iOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch เรียกได้ว่าเป็นภาษาที่ออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนามีอิสระยิ่งกว่าที่เคย นอกจากนี้ Swift ยังใช้งานง่ายและเป็นโอเพ่นซอร์ส คราวนี้ไม่ว่าใครที่มีไอเดียเจ๋งๆ ก็สามารถสร้างอะไรๆ ที่เหลือเชื่อได้..

สถานที่:อาคารอัลเบิร์ต Albert Building(ห้องเรียน 4/9)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ฤทธิยา ศรีสวนจิก

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 33 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - XCode-document-1.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 รวบรวม ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมดิทัลของครูและนักเรียน

6.3.1 วางแผนและประสานงานร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ DTIC

-  คณะกรรมการ DTIC ประชุมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

- กลุ่มสาระการเรียนรู้นำสู่การเรียนการสอนกับนักเรียน (P)

6.3.2 งานเทคโนโลยีฯ นำผลจาก 6.3.1 มารวบรวมเป็นนวัตกรรมดิจิทัลของโรงเรียน (D)

6.3.3 สรุปเป็นผลงานทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลของโรงเรียน แบ่งเป็นของครูและนักเรียน (C)

6.4.4 ศูนย์ DTIC รายงานผล ประเมิน (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 รวบรวม ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมดิทัลของครูและนักเรียน
- 6.3 รวบรวม ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมดิทัลของครูและนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- การประชุมศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Technology and Innovation Center) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- ประชุมนักเรียน DTIC Club ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 6 ก.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 1) (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 2) (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 3) (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 4) (วันที่ 10 ส.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 5) (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 6) (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (DTIC) ได้จัดกิจกรรม อบรม Workshop เขียนโปรแกรม Swift Code (วันที่ 7) (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- 6.3 รวบรวม ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมดิทัลของครูและนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล” มีหน้าที่หลัก คือ การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลแบบครบวงจร เพื่อผลักดันและสนับสนุนโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโรงเรียนอย่างเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นคว้า และการวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการบริการทางด้านดิจิทัลให้กับ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน และสร้างระบบนวัตกรรมของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในโลกอนาคตรวมทั้งผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่างๆของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep