[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายสำนัก
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 136 อัลบัมภาพ

No. 4592   หน่วยซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศณูปกรณ์ ได้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถนำมาใช้ได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ 1/2562   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4591   การใช้อุปกรณ์ผลิตสื่อการเรียนการสอน และสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4589   ประชุมติดตามและตรวจรับงานโครงการ MC Stabilize Network ครั้งที่ 3   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4588   ประชุมติดตามและตรวจรับงานโครงการ MC Stabilize Network ครั้งที่ 2   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4584   สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)” (2)   มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
No. 4583   สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)"   มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
No. 4551   การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล
No. 4540   ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad และ true digital_park   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4426   รางวัลชนะเลิศ ประกวดโฟล์คซอง Harris Institute Open House.   มาสเตอร์  อัสนี    นกน้อย
No. 4348   การสอบวัดความรู้ตามวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา   มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
No. 4346   การอบรมพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562   มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
No. 4124   การอบรมการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT:TQM)   มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
No. 4123   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
No. 4017   คณะครูและบุคลากร ที่รับผิดชอบแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงแผนงานโครงการ” ครั้งที่ 2/2562   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4015   ร่วมทำบุญตักบาตรวันศุกร์กับนักเรียนและกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   มิส  ปริศนา    อินทรชิต
No. 3975   พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 3974   เหรียญทองการแข่งขันเฮลิคอปเตอร์บังคับบินผาดแผลงและเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน โดรน เรซซิ่ง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่่ 35 บุรีรัมย์เกมส์   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3973   ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 3972   ข้อคิด และโอวาท จากท่านผู้อำนวยการ เนื่องในวันเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนแต่ละระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 3969   ด.ญ นารดา อุดรพิมพ์ นักเรียนชั้น ม.1/2 ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน 2 รายการ   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]