[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายสำนัก
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 130 อัลบัมภาพ

No. 4551   การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล
No. 4540   ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad และ true digital_park   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4426   รางวัลชนะเลิศ ประกวดโฟล์คซอง Harris Institute Open House.   มาสเตอร์  อัสนี    นกน้อย
No. 4348   การสอบวัดความรู้ตามวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา   มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
No. 4346   การอบรมพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562   มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
No. 4124   การอบรมการบริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT:TQM)   มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
No. 4123   สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   มิส  จิดาภา    ชัยสงคราม
No. 4017   คณะครูและบุคลากร ที่รับผิดชอบแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงแผนงานโครงการ” ครั้งที่ 2/2562   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4015   ร่วมทำบุญตักบาตรวันศุกร์กับนักเรียนและกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   มิส  ปริศนา    อินทรชิต
No. 3975   พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 3974   เหรียญทองการแข่งขันเฮลิคอปเตอร์บังคับบินผาดแผลงและเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน โดรน เรซซิ่ง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่่ 35 บุรีรัมย์เกมส์   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3973   ผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 3972   ข้อคิด และโอวาท จากท่านผู้อำนวยการ เนื่องในวันเปิดเรียนปีการศึกษา 2562 แก่นักเรียนแต่ละระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 3969   ด.ญ นารดา อุดรพิมพ์ นักเรียนชั้น ม.1/2 ได้รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน 2 รายการ   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3967   ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้ข้อคิด และโอวาท แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 3965   บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 3964   การอบรม เรื่อง “เพิ่มคุณภาพการทำงานด้วยหัวใจบริการ (Service Mind)”   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 3963   การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 3962   การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูผู้สอน เรื่อง “Digital Teaching and Learning tools 4.0”   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 3961   การอบรมเรื่อง การจัดการคุณภาพเพื่อความสำเร็จในองค์กร Quality Management”   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]