[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ผลการแข่งขันด้านวิชาการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 28 อัลบัมภาพ

No. 5933   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวดงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
No. 5895   ขอแสดงความยินดีกับ เด็กนักเรียนชมรม MC DTIC CLUB ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ดอยสุเทพวิทยา วิชาของทุกคน” จากศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
No. 5888   ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐรดา นิลแก้ว ระดับชั้น ม.1/2  
No. 5867   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง” (First Place- Gold Award)  จากการแข่งขันวัดทักษะภาษาอังกฤษ (ระดับ Category 4) ในรายการ FISO 2022: Future Intelligence Students Olympiad– English Subject รอบชิงแชมป์เปี้ยนนานาชาติ (International Round)  
No. 5866   ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว ปุญชรัศมิ์ วังทองคำ ม.5/2 ได้รับรางวัลระดับประเทศ รายการแข่งขัน Science Technology Engineer Arts Mathematics  
No. 5863   ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ระดับเอเชีย-แปซิฟิก ในการแข่งขันรายการ APICTA 2022 Awards  
No. 5862   ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF)  
No. 5833   ผลการแข่งขันกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 18 (Thailand Young Scientist Festival : TYSF)  
No. 5831   รางวัล Gold award  World Ranking ลำดับที่ 12 จากรายการแข่งขัน PhIMO Final Round 2022 Philippine International Mathematical Olympiad 2022  
No. 5829   สอบได้อันดับที่ 1 ของประเทศ  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ General English Proficiency Test ครั้งที่ 37​ ประจำปีการศึกษา 2565   
No. 5814   ขอแสดงความยินดีกับนัก ด.ญ.พราว เรืองศิลป์สุวิทย์ (น้องพราว) ชั้น ม.1/B  ที่ได้รับโล่รางวัล คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 3 ของประเทศ  
No. 5813   ขอแสดงความยินดีกับ​ ด.ช.ณัฐนันท์ สิงหโตโรงน์ ม.1/A โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นผู้สอบได้จะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดเซียงใหม่  
No. 5798   ผลการแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู้ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ทางด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2564  
No. 5749   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการ ICAN 2022 (International Invention Innovation Competition in Canada 2022 )  
No. 5726   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  
No. 5704   การแข่งขันรายการ Thailand ICT Award 2022 (การแข่งขันระดับชาติ)  
No. 5674   แสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส  
No. 5670   ขอแสดงความยินดีกับทีม MVPJA EVO. II คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น ในการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน Space Youth Challenge 2022  
No. 5652   การแข่งขันรายการ Maker Robotics Challenge 2022 (การแข่งขันระดับชาติ)  
No. 5621   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ นักเรียนระดับชั้น ม.5/2 ได้รับ เหรียญทอง ในการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565  
Page: 1 2