[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายบริหาร

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 113 อัลบัมภาพ

No. 4891   การจัดเตรียมกล้าพันธุ์ไม้ดอกประดับแปลง  
No. 4890   ปรับปรุงภูมิทัศน์  
No. 4880   ปรับปรุงและพัฒนาเรือนเพาะชำกล้าไม้  
No. 4875   การปรับปรุงสวนเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้บ่อเลี้ยงปลา  
No. 4864   งานปรับปรุงภูมิทัศน์ธรรมสถาน  
No. 4859   การจัดภูมิทัศน์และเตรียมสถานที่งานรับเกียรติบัตรปีการศึกษา2562  
No. 4848   บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด ได้เข้ามาให้ความรู้ เกี่ยวกับ Solar Rooftop System Training  
No. 4835   งานปรับปรุงภูมิทัศน์  
No. 4701   เจ้าหน้าท่ี่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคมาให้ความรู้นักเรียน  
No. 4694   ศิษย์เก่ารุ่น MC32 ถ่ายทำมิวสิควิดีโอ ประชาสัมพันธ์งาน "ปิ๊กมงฟอร์ต บ้านเฮา ครั้งที่29"  
No. 4687   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรในโรงเรียน  
No. 4683   งานติดตั้งระบบน้ำสวนเกษตรลำปาง  
No. 4681   งานอาคารสถานที่ฯ งานวิทยบริการ และงานอภิบาล เตรียมสถานที่ จัดค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 21  
No. 4680   งานอาคารสถานที่ฯ งานวิทยบริการ และงานอภิบาล เตรียมสถานที่จัดพิธิเปิดไฟต้นคริสต์มาส  
No. 4659   นิเทศงาน งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจร ตามสภาพจริง ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการฝ่าย  
No. 4641   นักเรียนจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าสอบ Pre Admision Pre Onet ของบริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคชั่น วันเสาร์ที่ 16 - วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562  
No. 4623   ประมวลภาพ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน Montfort Secondary School in Singapore  
No. 4590   ประมวลภาพประชุม ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมบำเพ็ญ  
No. 4556   สอบคัดเลือก โครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ (OSP) ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
No. 4529   นิเทศงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมตามสภาพจริง ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการฝ่าย