[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายวิชาการ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 195 อัลบัมภาพ

No. 4559   เด็กไทยไปต่างแดน : โครงการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเผยแพร่งานวิจัยนักเรียน Gifted Thai   มิส  ชฎาพร    สมนาม
No. 4539   Montfort Multilanguage Camp 2019   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 4517   visiting schools in Singapore 1-4 กันยายน 2019   มิส  สมรัก    ปริยะวาที
No. 4512   สมุดบันทึกรักการอ่าน   มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
No. 4511   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 1 เรื่องหนังสือ และคำถามวรรณกรรม   มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
No. 4489   การประกวดเทพธิดา ฉางเอ๋อ   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 4469   กิจกรรมผสานชีวิต ม.1   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 4449   ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์   มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
No. 4439   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในงาน Foreign Language day 2019 ณ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย   มิส  สุภาพร    กาวิล
No. 4409   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าอบรมการผลิตคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste"   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4404   กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธัมมัสวนะ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562   มาสเตอร์  อำนวย    นนท์ศรี
No. 4403   แนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอาโอโมริ   มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
No. 4400   ผลการแข่งขัน ESSAY : Montfort College in the future ระดับชั้น ม. 3   มิส  สุภาพร    กาวิล
No. 4395   ผลการแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มิส  สุชัญญา    รัตนสุนทรมณี
No. 4379   นักเรียนม.1 รับเกียรติบัตรการแข่งขัน ระบายสีเทศกาลแห่เรือมังกร ตวนอู่เจี๋ย และ Spelling bee   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 4363   พิธีเปิดศูนย์วิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ   มิส  ภวดี    ศรีใจ
No. 4329   งานเปิดห้องวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ และกิจกรรมวันภาษาต่างประเทศ (กิจกรรมภาษาญี่ปุ่น)   มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
No. 4320   ประชุมประจำเดือนคณะกรรมการห้องสมุด จ.เชียงใหม่   มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
No. 4272   ถ่ายรูป หน้าตรง นักเรียน คาดว่าจะจบ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562   มิส  พิมพ์ลภัสร    จันทร์ต๊ะ
No. 4259   กิจกรรมค่ายสนุกคิดผลิตสื่อสิ่งแวดล้อม กับ อีก 20 โรงเรียน (กบจูเนียร์ ปี 11 )   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]