[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายวิชาการ
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 201 อัลบัมภาพ

No. 4626   การแข่งขันโต้วาที ญัตติทางรัฐศาสตร์ โครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11   มิส  ชฎาพร    สมนาม
No. 4624   กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2562   มาสเตอร์  อำนวย    นนท์ศรี
No. 4576   การแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง TCAS รอบ 1 และการจัดอันดับในการเลือกคณะ จากทีมแนะแนว Ondemand   มิส  นงลักษณ์    คำไทย
No. 4572   การศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอน Robotic & Coding ณ โรงเรียน Tamagawa Japan   มิส  สมรัก    ปริยะวาที
No. 4568   ส่งมอบของที่ระลึกจากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเผยแพร่งานวิจัย ณ ประเทศมาเลเซีย แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน   มิส  ชฎาพร    สมนาม
No. 4563   โครงการทัศนศึกษาอาเซียนศึกษาของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ   มิส  แสงสิริอรณ์    พุธรัตน์ฉายแสง
No. 4559   เด็กไทยไปต่างแดน : โครงการเเลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเผยแพร่งานวิจัยนักเรียน Gifted Thai   มิส  ชฎาพร    สมนาม
No. 4539   Montfort Multilanguage Camp 2019   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 4517   visiting schools in Singapore 1-4 กันยายน 2019   มิส  สมรัก    ปริยะวาที
No. 4512   สมุดบันทึกรักการอ่าน   มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
No. 4511   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 1 เรื่องหนังสือ และคำถามวรรณกรรม   มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร
No. 4489   การประกวดเทพธิดา ฉางเอ๋อ   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 4469   กิจกรรมผสานชีวิต ม.1   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 4449   ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์   มิส  จิตทิวา    หมื่นแสน
No. 4439   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันในงาน Foreign Language day 2019 ณ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย   มิส  สุภาพร    กาวิล
No. 4409   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าอบรมการผลิตคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste"   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4404   กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันธัมมัสวนะ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562   มาสเตอร์  อำนวย    นนท์ศรี
No. 4403   แนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอาโอโมริ   มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม
No. 4400   ผลการแข่งขัน ESSAY : Montfort College in the future ระดับชั้น ม. 3   มิส  สุภาพร    กาวิล
No. 4395   ผลการแข่งขันชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   มิส  สุชัญญา    รัตนสุนทรมณี
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]