[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายกิจการนักเรียน
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 198 อัลบัมภาพ

No. 4638   ขบวนพาเหรด กิจกรรมกรีฑาสีครั้งที่ 54 ปีการศึกษา 2562 MC Sports Day 2019 "We Are MC Infinity Unity"   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4637   ห้องเรียนดีเด่นประจำสัปดาห์วันที่21ตค.-15พย.2562   มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
No. 4632   ห้องเรียนดีเด่น EP 21 Oct -13 Nov   มาสเตอร์  อรรถกร    มัชณันติกสมัย
No. 4631   มอบธงห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 13   มาสเตอร์  ปริญญา    นฤประชา
No. 4630   มอบธงห้องเรียนดีเด่น ม.3 ประจำสัปดาห์ที่ 4 ภาคเรียนที่2/2562   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4629   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรีฑาสี ครั้งที่ 54 (Sports Day 2019)   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4628   ประมวลภาพการซ้อมกรีฑาสี   มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก
No. 4625   มอบธงห้องเรียนดีเด่น ม.3 ประจำสัปดาห์ที่ 3 ภาคเรียนที่2/2562   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4622   กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้น ม.4 ชีวิตที่เลือกได้   มิส  ศศิน    ดาวดี
No. 4611   มอบธงห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 12   มาสเตอร์  ปริญญา    นฤประชา
No. 4608   มอบธงห้องเรียนดีเด่น ม.3 สัปดาห์ที่2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4586   ผลการแข่งขันว่ายน้ำ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย   มาสเตอร์  ชนะชัย    ภมรชัยสกุล
No. 4581   มอบธงห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 11   มาสเตอร์  ปริญญา    นฤประชา
No. 4577   มอบธงห้องเรียนดีเด่น ม.3 ประจำสัปดาห์ที่ 1 ภาคเรียนที่2/2562   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4554   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล 16 ปี ชาย   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 4523   สรุปผลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2562   มิส  ทิพานันท์    แสงศรีจันทร์
No. 4521   ผลการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงกีฬานักเรียน2552   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4520   การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกีฬานักเรียน62   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4515   ผลการแข่งขันตะกร้อกีฬานักเรียน2552   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4509   การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกีฬานักเรียน62   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]