[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายกิจการนักเรียน
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 184 อัลบัมภาพ

No. 4554   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วอลเลย์บอล 16 ปี ชาย   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 4523   สรุปผลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2562   มิส  ทิพานันท์    แสงศรีจันทร์
No. 4521   ผลการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงกีฬานักเรียน2552   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4520   การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกีฬานักเรียน62   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4515   ผลการแข่งขันตะกร้อกีฬานักเรียน2552   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4509   การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกีฬานักเรียน62   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4499   สรุปไตร่ตรองกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” นักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562 ณ วัดช้างค้ำ วัดกุมกาม วัดกู้ป้ามด้อม วัดอีก้าง วัดหนานช้าง วัดปูเปี้ย วัดธาตุขาว วัดเจดีย์เหลี่ยม (เวียงกุมกาม) ระหว่างวันที่ 2 – 12 กันยายน พ.ศ. 2562   มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
No. 4491   ห้องเรียนดีเด่น สัปดาห์ที่ 13 ระดับชั้น ม.1   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 4481   ห้องเรียนดีเด่นม.5 ระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม - 6 กันยายน 2562   มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
No. 4480   ห้องเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สัปดาห์วันที่ 2-6 กันยายน 2562   มิส  นงลักษณ์    คำไทย
No. 4471   มอบธงห้องเรียนดีเด่น ม.3 ประจำสัปดาห์ที่ 15   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4470   ห้องเรียนดีเด่น EP สัปดาห์ที่ 13   มาสเตอร์  อรรถกร    มัชณันติกสมัย
No. 4467   ห้องเรียนดีเด่น สัปดาห์ที่ 12 ระดับชั้น ม.1   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 4464   กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 16,19,20,22 และ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562   มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
No. 4461   ห้องเรียนดีเด่น EP สัปดาห์ที่ 12   มาสเตอร์  อรรถกร    มัชณันติกสมัย
No. 4460   มอบธงห้องเรียนดีเด่น ระดับชั้น ม.2 ครั้งที่ 10   มาสเตอร์  ปริญญา    นฤประชา
No. 4453   ห้องเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562   มิส  นงลักษณ์    คำไทย
No. 4447   มอบธงห้องเรียนดีเด่น ม.3 ประจำสัปดาห์ที่ 14   มาสเตอร์  ผไท    ชัยนำ
No. 4428   ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส "ฉงซินคัพ" ครั้งที่ 5   มิส  กฤตยา    ทิพย์เกษร
No. 4423   ห้องเรียนดีเด่น ม.5 ระหว่างวันที่19 สิงหาคม 2562 - 23 สิงหาคม 2562   มิส  ภาณุมาศ    ทองย้อย
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]