[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายบุคคล
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 11 อัลบัมภาพ

No. 4121   สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดส่งครูจีน เข้ามาทำงานเป็นครูผู้สอนในระดับชั้น ม.1 และ ม.2   มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ
No. 3457   ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  อำนวย    นนท์ศรี
No. 3069   อบรมเชิงปฏิบัติการการทำงานระบบSWIS   มิส  ศรีพรรณ    ปัญญายศ
No. 2776   การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาอายุงาน 1-10 ปี   มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ
[1]