[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 175 อัลบัมภาพ

No. 4465   พิจารณาร้านค้าเพื่อจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี อุปกรณ์ประดับชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย   มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
No. 4238   ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยอัคราธิการ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 4235   ร่วมวจนพิธีกรรมวันสถาปนานักบุญมงฟอร์ต   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 4127   ประชุมฝ่ายธุรการ – การเงิน ครั้งที่ 2/2562   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 4073   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 4072   ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 4043   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงวดงาน   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 4010   ประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   มิส  พรพิมล    ก้อนแก้ว
No. 4001   มงฟอร์ตร่วมมือ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสอบ CU-TEP   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3986   ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก เข้าร่วมประชุมในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 3981   อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 3955   งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2561   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3950   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดอาหารร่วมเลี้ยงในงานรดน้ำดำหัวสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 3917   แสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3916   นักเรียนศิลป์-ดนตรี รุ่นที่ 7 จัดแสดงคอนเสิร์ต 7 Elements Recital #7   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3912   ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3910   First Profession พิธีปฏิญาณตนครั้งแรก   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3901   แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลโครงการประกวด Wake up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 3   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3891   ให้การต้อนรับ นางพรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3877   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นภารัณย์)   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]