[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายธุรการ - การเงิน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 175 อัลบัมภาพ

No. 4465   พิจารณาร้านค้าเพื่อจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี อุปกรณ์ประดับชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย  
No. 4238   ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยอัคราธิการ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล  
No. 4235   ร่วมวจนพิธีกรรมวันสถาปนานักบุญมงฟอร์ต  
No. 4127   ประชุมฝ่ายธุรการ – การเงิน ครั้งที่ 2/2562  
No. 4073   ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1  
No. 4072   ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  
No. 4043   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับงวดงาน  
No. 4010   ประชุมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  
No. 4001   มงฟอร์ตร่วมมือ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดสอบ CU-TEP  
No. 3986   ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการทั้ง 2 แผนก เข้าร่วมประชุมในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562  
No. 3981   อาจารย์พรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  
No. 3955   งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน ปีการศึกษา 2561  
No. 3950   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดอาหารร่วมเลี้ยงในงานรดน้ำดำหัวสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  
No. 3917   แสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561  
No. 3916   นักเรียนศิลป์-ดนตรี รุ่นที่ 7 จัดแสดงคอนเสิร์ต 7 Elements Recital #7  
No. 3912   ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์  
No. 3910   First Profession พิธีปฏิญาณตนครั้งแรก  
No. 3901   แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลโครงการประกวด Wake up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ปีที่ 3  
No. 3891   ให้การต้อนรับ นางพรรณี สหเสวียนต์ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่  
No. 3877   พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นภารัณย์)