[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 175 อัลบัมภาพ

No. 3860   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตคุณพ่อของคุณธนา นัยธนิต ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยรุ่น 18/20   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 3858   นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3856   ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ตรวจนิเทศติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2561   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3855   EP Family Night 2018   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3851   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการตามปณิธาน “ทันการเปลี่ยนแปลง”   มาสเตอร์  ไชยวัฒน์    บุญเลิศ
No. 3832   ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ม.ค. 2562   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3824   ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับโรงเรียนบ้านคุณหมอ   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 3798   ฝึกซ้อมเตรียมการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 53   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3795   ประมวลภาพโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งมอบและรับของขวัญส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปี 2562   มาสเตอร์  ไชยวัฒน์    บุญเลิศ
No. 3794   มอบของขวัญปีใหม่บุรุษไปรษณีย์และสี่อมวลชนท้องถิ่นเชียงใหม่   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3789   ให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3785   วัดชุดเครื่องแต่งกายนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562   มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
No. 3757   ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน   มิส  ญาดา    กะราม
No. 3744   มอบตัวนักเรียนแทรกชั้น ม.1 - 5 ปีการศึกษา 2562   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3742   แข่งขันวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานการวิจัยเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3731   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3727   แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3726   แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน ประกวดวาดภาพระบายสี ให้เป็นธรรมชาติ Season 3   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3725   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3722   แบดมินตันมงฟอร์ต คว้าแชมป์ Jorakay Junior Badminton Championship 2018   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]