[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายธุรการ - การเงิน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 175 อัลบัมภาพ

No. 3860   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตคุณพ่อของคุณธนา นัยธนิต ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัยรุ่น 18/20  
No. 3858   นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ศึกษาดูงานการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
No. 3856   ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี ตรวจนิเทศติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีการศึกษา 2561  
No. 3855   EP Family Night 2018  
No. 3851   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดนิทรรศการตามปณิธาน “ทันการเปลี่ยนแปลง”  
No. 3832   ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ม.ค. 2562  
No. 3824   ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยกับโรงเรียนบ้านคุณหมอ  
No. 3798   ฝึกซ้อมเตรียมการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 53  
No. 3795   ประมวลภาพโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งมอบและรับของขวัญส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปี 2562  
No. 3794   มอบของขวัญปีใหม่บุรุษไปรษณีย์และสี่อมวลชนท้องถิ่นเชียงใหม่  
No. 3789   ให้การต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์  
No. 3785   วัดชุดเครื่องแต่งกายนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  
No. 3757   ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน  
No. 3744   มอบตัวนักเรียนแทรกชั้น ม.1 - 5 ปีการศึกษา 2562  
No. 3742   แข่งขันวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานการวิจัยเครือข่ายภาคเหนือ ประจำปี 2561  
No. 3731   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
No. 3727   แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20  
No. 3726   แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขัน ประกวดวาดภาพระบายสี ให้เป็นธรรมชาติ Season 3  
No. 3725   แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13  
No. 3722   แบดมินตันมงฟอร์ต คว้าแชมป์ Jorakay Junior Badminton Championship 2018