[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 175 อัลบัมภาพ

No. 3502   นักเรียนมงฟอร์ต ร้องเพลงประสานเสียง วันชาติฝรั่งเศส   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3501   แสดงความยินดีการแข่งขัน เปิดประตูสู่โลกภาษาฝรั่งเศส La porte ouverte   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3500   แสดงความยินดีการแข่งขันสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF A2 ภาคเหนือ ประจำปี 2561   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3498   ต้อนรับผู้แทนมหาวิทยาลัยโตเกียว   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3497   ต้อนรับ ผู้แทน บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ / AIG   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3493   สอบวัดระดับความรู้การใช้ภาษาอังกฤษ ISTUDY   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3492   ต้อนรับผู้แทนมหาวิทยาลัย อะโอโมริ ชูโอ กากุอิน   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3487   คณะครู และบุคลากร อบรมเรื่อง “คุณค่าพระวรสารสู่การปฏิบัติ”   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3483   ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับการแข่งขันวิทยาศาสตร์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 และการแข่งขัน เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6   มิส  ฤทัยวรรณ    พิบูลย์
No. 3459   รับการนิเทศและตรวจเยี่ยมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   มิส  ญาดา    กะราม
No. 3403   พิจารณาเช่าเครื่องล้างจานอัตโนมัติ   มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
No. 3402   พิจารณาเลือกเนื้อผ้าสปอร์ตเดย์ ปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
No. 3377   ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต ประเมินมาตรฐานคุณภาพการเงิน บัญชีและครุภัณฑ์   มาสเตอร์  นันทจักร์    มีชัย
No. 3370   สรุปการคัดเลือกแบบเสื้อสปอร์ตเดย์ ปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
No. 3359   ฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ SWIS เพื่อใช้ในการดำเนินงาน   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 3348   การประชุมของฝ่ายธุรการ - การเงินครั้งที่ 4/2561   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 3337   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาธิการ จ.เชียงใหม่   มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
No. 3309   คัดแยกหนังสือคงเหลือเพื่อส่งคืนสำนักพิมพ์   มาสเตอร์  ประสงค์    สุทา
No. 3281   พิธีไหว้ครูปีการศึกษา2561   มิส  จัสมิน    วรรณา
No. 3237   โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ปรับปรุงการให้บริการโรงอาหาร โดยเปิดให้ร้านค้าภายนอกเข้ามาให้บริการอาหารแก่นักเรียนและครู เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป   มาสเตอร์  ไชยวัฒน์    บุญเลิศ
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]