[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
 
หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายธุรการ - การเงิน
มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 175 อัลบัมภาพ

No. 3226   โครงการแลกเปลี่ยน Montfort&Ringwood, Melbourne, Australia :Improving English Ability 16-30 March, 2018   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3222   นักเรียนแผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมโครงการ EP Global Trip เมืองฉางชาและนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3221   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและบุคลากร ร่วมเคารพศพคุณครู ประทุมรัตน์ การัตน์ ครูอาวุโส โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3214   แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.ภาณุพงศ์ ศักดาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทนิยมพานิช จำกัด และกรรมการที่ปรึกษากองทุนบำเหน็จบำนาญครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3213   การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3210   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3202   ประชุมพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3191   ต้อนรับ Mr. KOYAMA Mashide เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ Aomori Chuo Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น และนักศึกษา จำนวน 13 คน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3190   การแข่งขันฟุตบอลรายการ " MC 4 สัมพันธ์ " เมื่อวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3178   คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 26   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3164   จัดกิจกรรมแนะแนวจุดประกายอาชีพในฝันให้แก่นักเรียนชั้น ม. 3 แผนการเรียน English Programme   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3156   ประมวลภาพโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย รับและมอบของขวัญส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส และปีใหม่ พ.ศ. 2561   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3148   ต้อนรับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศนิวซีแลนด์ Mr. Liam James Matuku และ Miss Kayleigh Wright ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3144   นายกสมาคมพร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าอวยพรพร้อมกับรับพรปีใหม่จากผู้อำนวยการ   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3087   รับมอบตัวนักเรียนชั้น ป. 6 จากแผนกประถม โอนเข้าเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2561   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 3062   ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
No. 2775   พิธีไหว้ครูและเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2774   คณะกรรมการนักเรียนถวายเทียนพรรษาวัดในชุมชน   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2770   การเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 สัปดาห์ที่ 3   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2769   กองทัพภาคที่ 3 ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]