[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ฝ่ายธุรการ - การเงิน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 175 อัลบัมภาพ

No. 2768   นร.แผนการเรียน ศิลป์ – ดนตรี ชนะเลิศการประกวดโฟล์คซอง   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2767   นศท.มงฟอร์ตจิตอาสาแสดงความอาลัยด้วยความจงรักภักดีประดิษฐ์ดอกดารารัตน์   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2766   ครูมงฟอร์ตแสดงพลังความจงรักภักดี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2765   นร.ชั้น ม.3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Robot Technology   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2764   ลูกเสือ - เนตรนารี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2763   หล่อเทียนพรรษา   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2762   ขอบคุณให้ความร่วมมือการจัดกิจกรรม   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2761   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2760   ศิษย์เก่า MC 31 จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์”   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2759   สอบคัดเลือกนักเรียน Gifted   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2758   ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2560   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2757   การเรียนวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 สัปดาห์ที่ 2   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2756   ผู้ปกครอง นศท.ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2755   รับฟังการชี้แจงการสอบ ชั้น ม.4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2561   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2754   ค่ายผู้นำนักเรียน EP.   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2752   รับมอบของที่ระลึกจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2751   เปิดการเรียนกิจกรรม นศท. ประจำปีการศึกษา 2560 สัปดาห์แรก   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2749   รับมอบวัสดุอุปกรณ์ทำดอกไม้จันทน์   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2748   นร.ชั้น ม.3 ผสานชีวิต "วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา”   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี
No. 2747   MC Road Show ผู้ปกครอง และนักเรียน ป.6 รร.มงฟอร์ต ประถม   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี