วันที่ 7 ธ.ค. 2560 กิจกรรม: ฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่ (งานพยาบาล)
วันที่ 9 ส.ค. 2560 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนม.2 (งานพยาบาล)
วันที่ 7 ส.ค. 2560 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนม.5 (งานพยาบาล)
วันที่ 3 ส.ค. 2560 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนม.4 (งานพยาบาล)
วันที่ 2 ส.ค. 2560 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนม.1 (งานพยาบาล)
วันที่ 1 ส.ค. 2560 กิจกรรม: ตรวจสุขภาพนักเรียนม.6 (งานพยาบาล)