วันที่ 6 เม.ย. 2562 กิจกรรมกิจกรรมค่ายพันธสัญญานักเรียน ม. 4 (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 30 มี.ค. 2562 กิจกรรมรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 (งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ)
วันที่ 22 มี.ค. 2562 กิจกรรม กำหนดวันรับชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย ของนักเรียน ม.ต้น ปีการศึกษา 2562 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 21 มี.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดวันรับชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย ของนักเรียนปลาย ปีการศึกษา 2562 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 11 ก.พ. 2562 กิจกรรม 7.1.4 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 4 (งานธุรการ)
วันที่ 9 ก.พ. 2562 กิจกรรมกำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักเรียน ม.1 จากมงฟอร์ตแผนกประถม - นักเรียน GIFTED ม.1 - นักเรียน ม.1 ทุนเรียนดี - นักเรียนแทรกชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2562 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 2 ก.พ. 2562 กิจกรรมงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 28 (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 31 ม.ค. 2562 กิจกรรมวจนพิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญมงฟอร์ต / ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 6 / ปิดปีการศึกษา 2561 (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 22 ม.ค. 2562 กิจกรรมกิจกรรมกรีฑาสี ครั้งที่ 53 (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 21 ม.ค. 2562 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินบริเวณโรงเรียน ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 19 ม.ค. 2562 กิจกรรมการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักเรียน ม.4 รอบ 2 และนักเรียนแทรกชั้น ม.4-5 ปีการศึกษา 2562 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 17 ม.ค. 2562 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารสระว่ายน้ำ และบ้านพักเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 7 ม.ค. 2562 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารอัลลอยซีอุส ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 5 ม.ค. 2562 กิจกรรมกำหนดการวัดชุดนักเรียน ชุดพื้นเมือง รองเท้าหนังนักเรียนชาย และรับชุดพละ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายของนักเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.4 รอบที่ 1 (รอบภายใน) - นักเรียนระดับชั้น ม.4 GIFTED - นักเรียนระดับชั้น ม.4 นักเรียนทุน ปีการศึกษา 2562 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 2 ม.ค. 2562 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารฮูเบิร์ต ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 21 ธ.ค. 2561 กิจกรรมกิจกรรมวันคริสต์มาส และปีใหม่ /วันครอบครัวมงฟอร์ต ( 2 แผนก) (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 17 ธ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอันโตนีโอ ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 11 ธ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนเอ็มมานูเอล ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนอัลเบิร์ต ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 3 ธ.ค. 2561 กิจกรรม7.1.3 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 3 (งานธุรการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2561 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนแทรกชั้น ม.1-ม.5 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 30 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรม MC Night ครั้งที่ 9 (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 26 พ.ย. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนเซราฟิน ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 24 พ.ย. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 1,2,3,5 และ ม. 4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2562 และประขุมผู้ปกครอง (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 19 พ.ย. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารเรียนปีเตอร์ ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 17 พ.ย. 2561 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียน ป.6 แผนกประถม โอนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 16 พ.ย. 2561 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 พ.ย. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารเซนต์แมรี่ ครั้งที่ 2 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 10 พ.ย. 2561 กิจกรรมกิจกรรม Open House ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ป. 6 แผนกประถม โอนย้ายเข้าเรียน ม. 1/2562 (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 5 พ.ย. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารแอมบรอสิโอ ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 29 ต.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารเซนต์โยเซฟ ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 (งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ)
วันที่ 27 ต.ค. 2561 กิจกรรมวันผู้ปกครองพบครูครั้งที่ 2/2561 และรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารอำนวยการ ครั้งที่ 2/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม7.1.2 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 2 (งานธุรการ)
วันที่ 22 ต.ค. 2561 กิจกรรม8.1.1 ภาคเรียนที่ 1/2561 ครั้งที่ 1 (งานธุรการ)
วันที่ 29 ก.ย. 2561 กิจกรรมแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ ณ สระว่ายน้ำเดอ มงฟอร์ต (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 22 ก.ย. 2561 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนม.4 รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 22 ก.ย. 2561 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนโควตา ม.1 และนักเรียน ม.4 รอบ 1 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 21 ก.ย. 2561 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 15 ก.ย. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 รอบ 1 ปีการศึกษา 2562 และประชุมผู้ปกครอง (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ส.ค. 2561 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนม.4 รอบภายใน ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 18 ส.ค. 2561 กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ม.4 รอบภายในปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ส.ค. 2561 กิจกรรมมอบตัวนักเรียนทุนเรียนดี ฟรี 100%และนักเรียน Gifted ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2562 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 ส.ค. 2561 กิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 สำหนับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยปีการศึกษา 2562 และประชุมผู้ปกครอง (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 2 ส.ค. 2561 กิจกรรมพิจารณาร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี อุปกรณ์ประดับชุดลูกเสือ-เนตรนารี และรองเท้าหนังนักเรียนชาย (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 26 ก.ค. 2561 กิจกรรมพิธีถวายชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 24 ก.ค. 2561 กิจกรรมวนจพิธีกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์และมอบรางวัลครูผู้อุทิศตนปฏบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 23 ก.ค. 2561 กิจกรรม 7.1.1 รับนิเทศฯ ครั้งที่ 1 (งานธุรการ)
วันที่ 22 ก.ค. 2561 กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียน Gilted รอบ 1 ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา2562 (งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน)
วันที่ 13 ก.ค. 2561 กิจกรรมยื่นซองประมูลชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ-เนตรนารี และอุปกรณ์ประดับชุดลูกเสือ-เนตรนารี (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 5 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 12 ก.ค. 2561 กิจกรรมพิจารณาเสื้อสปอร์ตเดย์ ปีการศึกษา 2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมพิจารณาเช่าเครื่องล้างจานอัตโนมัติ (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 11 ก.ค. 2561 กิจกรรมพิจารณาบริษัทกำจัดปลวก (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 8 ก.ค. 2561 กิจกรรมสอบคัดเลือก และ ประชุมผู้ปกครองของนักเรียนที่สอบคัดเลือกทุนเรียนดีฟรี 100% (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 มิ.ย. 2561 กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ- การเงิน ครั้งที่ 4 (งานธุรการและสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 25 มิ.ย. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารเซนต์โยเซฟ ครั้งที่ 1/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)
วันที่ 18 มิ.ย. 2561 กิจกรรมสำรวจทรัพย์สินอาคารอำนวยการ ครั้งที่ 1/2561 (งานจัดซื้อและทรัพย์สิน)